HPL mukana SuomiAreenalla

HPL:n keskustelutilaisuus ”Satunnaisista suhteista aitoon kumppanuuteen – yhteistyöllä vauhtia työllistämiseen” on keskiviikkona 13.7. klo 11.45-13 Eetunaukion lavalla.

Ter­ve­tu­loa kuun­te­le­maan ja kes­kus­te­le­maan:

  • miten digitalisaatio muuttaa työnvälitystä ja rekrytointia
  • miten työ ja tekijät saadaan kohtamaan paremmin
  • miten uusi tapa välittää ja tehdä töitä muuttaa työelämää.
  • miten julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistyöstä saadaan enemmän irti.

Pai­kal­la kes­kus­te­le­mas­sa työn­vä­li­tyk­sen, rek­ry­toin­nin ja di­gi­ta­li­saa­tion am­mat­ti­lai­set: työ- ja oi­keus­mi­nis­te­ri Jari Lindström, toi­mi­tus­joh­ta­ja Mikael Jungner (Kreab Oy), toi­mi­tus­joh­ta­ja Iikka Lindroos (Man­powerGroup Oy), toi­mi­tus­joh­ta­ja Anu Ahokas (Staff­Point Oy/ Spring House Oy) ja ke­hit­tä­mis­joh­ta­ja Vesa Jouppila (Keha-kes­kus, ELY-kes­kus­ten sekä TE-toi­mis­to­jen ke­hit­tä­mis- ja hal­lin­to­kes­kus). Peter Nyman mo­de­roi.