HPL haastaa kaikki jäsenyrityksensä mukaan Vastuullinen kesäduuni 2018 -kampanjaan

Kampanjassa on mukana jo 380 työnantajaa. Tavoitteena on tarjota yli 60 000 vastuullista kesätyöpaikkaa 14‒29-vuotiaille ensi kesänä.

91 pro­sent­tia* vas­tuul­li­sis­sa ke­sä­työ­pai­kois­sa työs­ken­nel­leis­tä nuo­ris­ta ha­luai­si jat­kaa sa­mal­la työ­nan­ta­jal­la myös tu­le­vai­suu­des­sa. Vas­tuul­li­nen ke­sä­työ­nan­ta­juus on si­ten erin­omai­nen kei­no vai­kut­taa po­si­tii­vi­ses­ti omaan työ­nan­ta­ja­ku­vaan sekä koko toi­mia­lan ve­to­voi­mai­suu­teen.

HPL on Vas­tuul­li­nen ke­sä­duu­ni 2018 -kam­pan­jan toi­mia­la­kump­pa­ni.

Lisätietoa kampanjan hyödyistä työnantajalle sekä ilmoittautumislomake löytyvät kampanjan sivuilta >>