HPL haastaa jäsenyrityksensä mukaan Vastuullinen kesäduuni -kampanjaan!

Vastuullinen kesäduuni -kampanja auttaa työnantajia kehittämään kesätyökäytäntöjään ja tarjoamaan nuorelle onnistuneen kesätyökokemuksen. 

Vastuullinen kesäduuni 2019 -kampanjassa oli mukana jo yli 500 vastuullista työnantajaa, jotka tarjosivat kesällä 2019 lähes 100 000 vastuullista kesätyöpaikkaa. Juhlavuoden 2020 tavoitteet ovat vielä korkeammalla!

Vastuullinen kesäduuni -kampanjan tavoitteena on tarjota nuorille enemmän laadukkaita kesätyöpaikkoja ja hyviä kesätyökokemuksia. Vastuullinen kesätyönantajuus on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti työnantajakuvaan ja työnantajan vetovoimaan. Kampanjaan osallistuvat työnantajat sitoutuvat kuuteen hyvän kesätyön periaatteeseen, jotka ovat:

  • hyvä hakijakokemus,
  • mielekäs työ,
  • perehdytys ja ohjaaminen,
  • oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus,
  • kohtuullinen palkka sekä
  • kirjallinen työsopimus ja -todistus.

Näitä noudattamalla voidaan parhaiten taata onnistunut kesätyökokemus niin nuorelle, kuin yrityksellekin.

HPL:n jäsenet ovat olleet hyvin mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa aiempina vuosina ja liitto haluaa haastaa kaikki jäsenyrityksensä mukaan kampanjaan myös tulevana kesänä. Onnistuneen kesätyökokemuksen pitäisi olla itsestäänselvyys jokaiselle nuorelle, riippumatta aiemmin kertyneen kesätyökokemuksen määrästä. Tänä vuonna kampanjan pääteemat ovat nuoren henkilökohtaisen kehityksen tukeminen sekä monimuotoisuuden vaaliminen työpaikalla.  

HPL on Vas­tuul­li­nen ke­sä­duu­ni 2018 -kam­pan­jan toi­mia­la­kump­pa­ni.

Lisätietoa kampanjan hyödyistä työnantajalle sekä ilmoittautumislomake löytyvät Vastuullinen kesäduuni -kampanjan verkkosivuilta >>