HPL 30: Henkilöstöpalvelualan mainetyötä jo 30 vuotta

Jo yhdistyksen ensimmäisessä hallituksen kokouksessa pidettiin tärkeänä alan imagon parantamista.

”Pelisäännöt olivat yksi tapa parantaa imagoa ja liiton toiminnassa onkin aina ollut vahvasti mukana erilaisten toimintaperiaatteiden ja pelisääntöjen laatiminen”, HPL:n toimitusjohtaja Merru Tuliara toteaa.

Liiton ensimmäisenä täytenä toimintavuonna vuonna 1990 hyväksyttiin alan ensimmäiset peliäännöt, strategia ja logo. Alan toimintaperiaatteita on kehitetty ja päivitetty siitä lähtien.

”Vuonna 1990 laadittiin myös ensimmäinen työsopimusmalli ja niitä päivitetään säännöllisesti liiton toimesta”, Tuliara sanoo.

Henkilöstöpalvelualan toimintaperiaatteiden lisäksi on tehty myös muita pelisääntöjä.

”Esimerkiksi vuonna 2009 laadittiin henkilöstöpalvelualan henkilötietojen käsittelyn käytännesäännöt, ja lisäksi on tehty Henkilöstöpalvelualan ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin, Henkilöstöpalvelualan työpaikkailmoittelun ohjeet ja Hyvän rekrytoinnin muistilista”, hän luettelee.

Merkittävä askel ammattimaisimpiin asiakassopimuksiin otettiin vuonna 2006, jolloin laadittiin ensimmäiset henkilöstöpalvelualan henkilöstövuokrausta koskevat yleiset sopimusehdot (HPL YSE).

”Yleiset sopimusehdot selkeyttivät sopimusosapuolten vastuunjako ja alan pelisääntöjä. Vuonna 2009 laadittiin yleiset sopimusehdot myös rekrytointiin (HPL REKRY YSE)”, Tuliara sanoo.

Markkinointia puhelinluettelon keltaisilla sivuilla

Henkilöstöpalvelualan imagoa on pyritty parantamaan myös markkinoinnilla. Jo vuonna 1990 hallitus pohti ensimmäisen kerran alan yhteistä markkinointia.

”Asiasta keskusteltiin monessa hallituksen kokouksessa ja lopulta päätettiin laittaa Helsingin seudun puhelinluettelon keltaisille sivuille ilmoitus, josta ilmeni yhdistyksen jäsenyritykset logoineen”, Tuliara naurahtaa.

Vuosien varrella on toteutettu useita viestintä- ja imagokampanjoita alan tunnettavuuden lisäämiseksi sekä imagon muuttamiseksi.

”Vuonna 2014 HPL järjesti Vuokratyöviikot. Vuokratyöviikot pitivät sisällään vuokratyömessut usealla paikkakunnalla ja vuokratyömessuilla oli tarjolla yli 2000 työpaikkaa ja ne toteutettiin yhteistyössä TE-toimistojen kanssa.”, Tuliara kertoo.

Vuonna 2007 HPL teetti Suomessa ensimmäistä kertaa valtakunnallisen vuokratyöntekijätutkimuksen, johon vastasi lähes 3000 vuokratyöntekijää. Tutkimuksen mukaan 82 prosenttia tutkimukseen vastanneista vuokratyöntekijöistä suosittelisivat tuttavilleen vuokratyötä. Vuokratyöntekijätutkimus on sittemmin tehty jo kahdeksan kertaa.

Auktorisointi

Alan imagon parantamiseksi vuonna 2010 HPL alkoi auktorisoida jäsenyrityksiään. Silloin kaikki vähintään vuoden ja yhden täyden tilikauden henkilöstöpalvelualalla toimineet HPL:n jäsenyritykset hakivat auktorisointia.

”Vuonna 2013 Auktorisointi uudistettiin ja eriytettiin HPL:sta Auktorisointiyhtiö Reiluja Vuokratöitä Oy:hyn. Auktorisointi tuli sittemmin tiensä päähän ja tänä vuonna HPL:n ylimääräisessä liittokokouksessa toukokuussa päätettiin lopettaa auktorisointi ja sitä hoitanut yhtiö. Jatkossa henkilöstöpalvelualan mainetta parannetaan jatkossa liiton brändin alla”, Tuliara toteaa.

HPL:n toimitusjohtaja Merru Tuliara kertoi HPL:n historista esityksessään Keltaisilta sivuilta vaikuttajaksi liiton 30-vuotisjuhlaseminaarissa 3.10. Musiikkitalossa Helsingissä.

 Tutustu liiton historiaan >>

Lue myös