Henkilöstövuokrauspalvelujen osuus alan liikevaihdosta on kasvanut

Henkilöstöpalvelualan yritysten liikevaihdosta 85 prosenttia tulee henkilöstövuokrauksesta, kertoo tuore HPL:n TOP 20 liikevaihtotiedustelu.

Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) TOP 20 liikevaihtotiedustelun mukaan henkilöstövuokrauksen osuus alan yritysten liikevaihdosta on noussut 80 prosentista 85 prosenttiin. Huhtikuussa vuokrauksen liikevaihto oli 93,3 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuodesta 17 prosenttia. Kuitenkin vuokratyön osuus kaikesta työn tekemisestä on vain reilun prosentin Suomessa.

Viimeiset tutkimukset osoittavat, että vuokratyö on pidettyä ja arvostettua työntekijäpuolella, sillä HPL:n vuokratyökyselyyn vastanneista 88 prosenttia suositteli vuokratyötä tuttavilleen.

”Vuokratyön haasteet löytyvät yleisestä asenteesta. Vuokratyöntekijät itse pitävät ja arvostavat työtään, mutta haasteena onkin se, millaisena yritykset ja työmarkkinaosapuolet näkevät vuokratyön osana työmarkkinoita. Jollain aloilla vuokratyö nähdään eriarvoisena muihin työsuhteisiin nähden ja sitä on joillain aloilla jopa rajoitettu”, HPL:n hallituksen varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja Matti Kariola ManpowerGroupista arvioi.

Hänen mukaansa aloilla, joilla vuokratyön käyttö on vapaampaa, vuokratyötä käytetään enemmän suorittavan tason työtehtäviin.

”Vuokratyö tulisi nähdä tasavertaisena osana toimivaa työelämää. Vuokratyö lisää työn monimuotoisuutta ja joustavuutta mahdollistaen siten yritysten menestyksen ja toimien samalla työntekijöiden motivaattorina”, Kariola kiteyttää.

Hänen mukaansa hyväksymällä erilaiset työllistymisen mallit aina ylempään johtoon saakka, on mahdollista monipuolistaa yrityksen osaamisportfoliota ja siten lisätä joustavan työn tekemistä ja vuokratyön käyttöä.

”Esimerkiksi kun puhutaan osaajapulasta, niin monesti yritykset korkeamman asiantuntemuksen ja ylemmän toimihenkilön tehtäviä haluaa palkata omia toimihenkilöitä. Kuitenkin uusien sukupolvien työn tekemisen toiveet ja motiivit eivät välttämättä kohtaa yrityksen toiveiden kanssa. Tällaisissa tapauksissa vuokratyövoiman käyttö auttaa yritystä pääsemään eteenpäin ja työntekijä saa toivomaansa joustoa”, Kariola selittää.

Juuri julkaistussa liikevaihtotiedustelussa on alan TOP 20 yritysten huhtikuun 2018 luvut.

Henkilöstöpalveluyritysten liitto (HPL) julkaisee kuukausittain henkilöstöpalvelualan TOP 20 liikevaihtotiedustelua, jota varten lukuja on kysytty alan 20 suurimmalta yritykseltä.

Lisätietoja:

HPL toimitusjohtaja
Merru Tuliara
merru.tuliara@hpl.fi
p. 040 562 6466
@MerruTuliara

Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) liikevaihtotiedustelussa kysytään 20 suurimman alan yrityksen kuukausittaisia liikevaihto- ym. tietoja. Tietoja kysytään henkilöstövuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus- sekä valmennus- ja koulutuspalveluiden osalta. Näiden palveluryhmien yhteenlasketusta liikevaihdosta muodostuu henkilöstöpalveluiden liikevaihto. Lisäksi yrityksiltä kysytään erikseen liikevaihto muiden palveluiden osalta.