Henkilöstöpalveluyritysten Liiton hallitus 2017

Henkilöstöpalveluyritysten Liiton liittokokouksessa 11.11. valittiin vuoden 2017 hallitus ja vaalivaliokunta.

Hal­li­tuk­sen jä­se­net ovat: Jukka-Pekka Annala, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Adecco, Pia Björkroth, toi­mi­tus­joh­ta­ja, LEAD Hen­ki­lös­tö­rat­kai­sut, Emmi Kantonen, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Stu­dentwork Shar­per, Matti Kariola, MPG So­lu­tions lii­ke­toi­min­ta-alu­een joh­ta­ja, Man­powerGroup, Mika Kiljunen, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Staff­Point Hol­ding Oy, Aaron Michelin, omis­ta­ja, hal­li­tuk­sen pj, Ener­sen­se In­ter­na­tio­nal, Tuomas Mikkonen, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Ba­ro­na Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut, Lasse Pehto, va­ra­toi­mi­tus­joh­ta­ja, Pro-Source, Minna Vanhala-Harmanen, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Op­team Yh­tiöt ja Tapio Vuojärvi, part­ner, hal­li­tuk­sen jä­sen, Ci­tywork.

Hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja vuon­na 2017 on Tuomas Mikkonen, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Ba­ro­na Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut ja va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Mika Kiljunen, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Staff­Point Hol­ding Oy.

Vaa­li­va­lio­kun­nan jä­se­net toi­mi­kau­del­le 2017 ovat: Jukka-Pekka Annala, Adecco, Pia Björkroth, LEAD Hen­ki­lös­tö­rat­kai­sut, Heikki Karimaa, Stu­dentwork Shar­per, Jarno Lindeman, Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu Hei­mo, Stefan Heinrichs, Aca­de­mic Work Fin­land ja Minna Vanhala-Harmanen, Op­team Yh­tiöt.

Lisätietoja: Merru Tuliara, toimitusjohtaja, Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL, merru.tuliara(at)hpl.fi, 040 562 6466.