Työllistämisen ammattilaiset ratkovat työvoimapulaa

Monia yrityksiä vaivaa työvoimapula. Samaan aikaan pitkäaikaistyöttömien määrä on jälleen kasvussa. Vastuulliset henkilöstöpalveluyritykset auttavat ongelman ratkaisemisessa.

Kohtaamme työssämme jatkuvasti työvoimapulasta kärsiviä yrityksiä. Autamme yrityksiä löytämään heille sopivaa työvoimaa. Pulaa on erityisesti eri alojen ammattilaisista ja osaajista, kuten sähkö- ja putkiasentajista sekä hitsareista. Samaan aikaan Suomessa on kasvava joukko vaikeasti työllistyviä henkilöitä. Eräs ratkaisu osaajapulaan on saatavilla olevan työvoiman tarkempi kartoittaminen, kuten seuraava esimerkki osoittaa.

Asiakkaamme etsi asentajaa vaativiin teollisuuden kokoonpanotehtäviin. Edellytyksenä oli kuvanlukutaito sekä riittävä osaaminen ja kokemus, jotta henkilö pystyisi itsenäiseen työhön. Sopivaa osaajaa ei vain löytynyt paikkakunnalta.

Selvitimme asiakkaan tarpeet ja kävimme läpi eri vaihtoehdot. Yhteistyön seurauksena sopiva osaaja löytyi TE-palveluiden rekisteristä. Henkilö oli vieläpä oikeutettu palkkatukeen pitkittyneen työttömyyden seurauksena. Lopputuloksena oli tilanne, jossa kaikki voittivat. Henkilö sai vakituisen työpaikan, yritys osaavaa työvoimaa ja valtakunnassa oli taas yksi pitkäaikaistyötön vähemmän.

Tässä tapauksessa kyse oli henkilöstä, joka oli toiminut autonasentajana vuosia. Hänellä oli alan ammattikoulutus ja pitkä työkokemus. Työsuhde oli päättynyt kemikaalialtistumisen vuoksi ja uutta työpaikkaa ei ollut löytynyt. Mutta into tarttua uuteen työhön oli suuri ja motivaatio sekä työn laatu huipputasoa.

Jostain syystä ihmisten työllistyminen on välillä vaikeaa. Puutteita voi olla työnhakutaidoissa tai oman osaamisen arvioinnissa. Kattava hyvinvointiyhteiskunnan tukiverkosto voi passivoida. Myös yrittäjien asenteissa ja osaamisessa voi joskus olla kehittämisen tarvetta.

Vastuulliset henkilöstöpalveluyritykset voivat auttaa. Kaiken muun ohella olemme myös työllistämisen huippuammattilaisia.

Mika Lallukka
Cimson Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja ja HPL:n hallituksen jäsen