Henkilöstöpalveluiden kasvu hidastunut

Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) TOP 20 liikevaihtotiedustelun mukaan alan liikevaihto oli vuoden 2018 loppupuolella alkuvuoteen verrattuna kasvanut yhdeksän prosenttia. Edellisvuoden heinä-joulukuusta kasvua oli kuusi prosenttia.

Henkilöstöpalvelualan tulevaisuuden näkymät ovat laimentuneet Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n barometrissä. Talouden kasvu hidastuu, mutta HPL:n liikevaihtotiedustelussa arvioidaan, että henkilöstöpalvelut eivät hiipune ensimmäisten joukossa. Go On Yhtiöiden toimitusjohtaja Kimmo Salminen uskoo talouden pysyvän hyvällä tasolla.

”Vuosi 2019 vuosi tulee olemaan vilkas, mutta kasvua ei varmasti ole samalla tavalla kuin vuonna 2018. Työntekijöistä on kysyntää ja jopa pulaa usealla toimialalla tänäkin vuonna ja siihen meidän on löydettävä oikeat ratkaisut”, hän pohtii.

Salminen panostaisi erityisesti koulutukseen ja perehdytykseen.

”Koen, että meidän tehtävämme on myös motivoida nuoria tekijöitä kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja työelämässä. Hyviä kokemuksia on tullut, kunhan asenne ja rohkeus on kunnossa. Tekemällä oppii paljon, jos vaan itse haluaa”, hän painottaa.

Henkilöstöpalveluala on vahvistunut Uudenmaan ulkopuolella

HPL:n liikevaihtotiedustelun mukaan henkilöstöpalveluiden liikevaihdosta 42 prosenttia syntyy Uudellamaalla ja 58 prosenttia muualla Suomessa. Uudenmaan osuus on alentunut yhtäjaksoisesti 4 prosenttia vuoden 2016 lopusta.

Salmisen mukaan alueilla on eroavaisuuksia, esimerkiksi asiakkaan tarpeet vaihtelevat aluekohtaisesti ja kokonaisuuteen vaikuttavat myös muun muassa henkilöstön saatavuus ja kausivaihtelut.

”Tietyissä kaupungeissa suorarekrytointeja tehdään enemmän kuin toisissa kaupungeissamme.  Vuokrausta käytetään paljon rekrytointiputkena, jolloin nähdään pidemmällä aikavälillä työntekijän osaaminen. Asenne ja motivaatio ovat lähtökohtana rekrytoinnin onnistumiseen. Teollisuus, kauppa ja varasto sekä matkailu- ja ravintola-alat ovat meillä isoimmat toimialat valtakunnallisesti”, hän toteaa. 

Toimialoilla muutoksia

Suurin heikenneys toimialoilla on muissa palveluissa, jotka ovat vähentyneet 13 prosentista 6 prosenttiin. Teollisuuden osuus on puolestaan kasvanut 16 prosentista 23 prosenttiin.

Henkilöstöpalveluyritysten liitto (HPL) julkaisee kuukausittain henkilöstöpalvelualan TOP 20 liikevaihtotiedustelua, jota varten lukuja on kysytty alan 20 suurimmalta yritykseltä.

Lisätietoja:

HPL toimitusjohtaja Merru Tuliara
merru.tuliara@hpl.fi
p. 040 562 6466
@MerruTuliara