Henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksen neuvottelutulos on hyväksytty

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimusta koskeva neuvottelutulos syntyi perjantaina 11.3.2022 ja osapuolet ovat sen hallinnoissaan hyväksyneet.

Uusi työehtosopimus on hyväksytty ajalle 1.3.2022 – 29.2.2024. Toinen vuosi on niin sanotusti optiovuosi, joka tarkoittaa sitä, että vuoden 2023 palkankorotuksista sovitaan 20.1.2023 mennessä. Mikäli vuoden 2023 palkankorotuksista ei päästä yksimielisyyteen, sopimus voidaan irtisanoa päättymään 28.2.2023.

Sopimuksen tarkemmasta sisällöstä tiedotettiin jäsenistölle tänään jäsentiedotteella.

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksella määrätään vuokratoimihenkilöiden työehdoista silloin, kun he työskentelevät toimisto-, taloushallinto- ja ICT-alan tehtävissä. Lisäksi henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksessa määrätään henkilöstöpalveluyrityksen omassa toimistossa työskentelevien toimihenkilöiden työehdoista. Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus on yleissitova.