Henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksen palkantarkistukset 1.4.2019 alkaen

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksen palkankorotukset astuvat voimaan 1.4.2019.

Oman toimiston henkilöstö

Palkankorotukset henkilöstöpalveluyritysten omassa toimistossa työskentelevälle työehtosopimuksen piirissä olevalle henkilöstölle:

  •  Yleiskorotus:
    Henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan 1.4.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,0 %.
  • Paikallinen erä:
    Henkilöstöpalveluyrityksen omassa toimistossa työskentelevälle työehtosopimuksen piirissä olevalle henkilöstölle jaetaan yleiskorotuksen lisäksi 0,6 % suuruinen paikallinen erä 1.4.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien, joka lasketaan helmikuun 2019 palkkaerästä. Työehtosopimuksen liitteenä on ohje paikallisen erän jakamiseksi.

Ellei paikallista erää koskevia neuvotteluja ole käyty tai niissä ei ole päästy yksimielisyyteen, paikallisesta erästä 0,3 % jaetaan yleiskorotuksena kaikille työehtosopimuksen piirissä oleville toimihenkilöille.                      Työnantaja päättää jäljelle jäävän 0,3 % erän jakamisen periaatteista ja kohdentamisesta.

Vuokratyöntekijät

Palkankorotukset vuokratyöntekijöille:

Vuokratyöntekijöiden henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan 1.4.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,6 %. Vuokratyöntekijät saavat koko korotuksen yleiskorotuksena eli heille ei jaeta paikallista erää.