Henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymät heikentyneet

HPL:n TOP 20 liikevaihtotiedustelu 6/2019 mukaan henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihto kasvoi kesäkuussa 2,2, prosenttia ja vuoden toisella neljänneksellä 4,8 prosenttia suhteessa vuoteen 2018. Suhdannenäkymät ovat kuitenkin kääntyneet voimakkaaseen laskuun.

Elinkeinoelämän (EK) heinäkuun suhdannebarometrin mukaan työnvälitysalan suhdannetilanne oli vielä hyvin vahva, mutta näkymät olivat selvästi laskussa. Alan suhdannenäkymien heikkeneminen on ollut muita palvelualoja nopeampaa. Edellisessä kuussa henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymät olivat muita palvelualoja positiivisemmat.

Toimialoittaista liikevaihtoa on kysytty tänä vuonna neljältätoista eri alalta. Kysely tehdään neljännesvuosittain. Liikevaihdoltaan suurin toimiala on teollisuus, joka muodostaa 22,5 prosenttia tiedustelun huhti-kesäkuun kokonaisliikevaihdosta. Toiseksi suurin on rakennusala 15 prosenttiin osuudella ja kolmanneksi suurin on majoitus-, ravintola-, catering- ja vapaa-ajan palvelut 12,3 prosentilla.

Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 637 miljoonaa euroa. Viime vuoteen verrattuna liikevaihto kasvoi 6,5 prosenttia. Kesäkuun osalta kasvua viime vuoteen tuli 3,2 prosenttia.

Henkilöstöpalveluyritysten liitto (HPL) julkaisee kuukausittain henkilöstöpalvelualan TOP 20 liikevaihtotiedustelua, jota varten lukuja on kysytty alan 20 suurimmalta yritykseltä.

Lisätietoja:

Merru Tuliara
toimitusjohtaja, HPL
merru.tuliara@hpl.fi
p. 040 562 6466
@MerruTuliara