Henkilöstöalan yritysten liitto on nyt Henkilöstöala HELA

Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL:n nimi on muutettu Henkilöstöala HELA ry:ksi.  

Nimenvaihto on osa uutta strategiaamme. Nimenvaihdon myötä uskomme, että pystymme laajemmin yhdistämään toimialan yrityksiä ja tuomaan paremmin esille tavoitteitamme alan toimintaedellytysten kehittämiseksi.  

-Henkilöstöala on voimakkaasti kehittyvä toimiala ja koemme, että uusi nimi kuvaa paremmin koko toimialaamme, joka kehittyy voimakkaasti ja joka tarjoamillaan palveluilla on mukana ratkaisemassa suomalaisten yritysten työvoima- ja osaamistarpeita, Henkilöstöala HELAn puheenjohtaja, StaffPoint-konsernin toimitusjohtaja Anu Ahokas toteaa. 

Edustamme työnantaja- ja toimialaliittona yli neljääsataa yritystä. Jäsenyrityksemme tuottavat monipuolisia henkilöstöpalveluita, kuten hr-, rekrytointi- ja vuokrauspalveluita, työllisyys- ja muutosturvapalveluita sekä valmennus- ja koulutuspalveluita. Henkilöstöalan edunvalvojana olemme myös sitoutuneet kehittämään alaa. Kannamme vastuuta työmarkkinoiden toimivuudesta. Nostamme Suomen työllisyysastetta ja saamme työntekijät ja työt kohtaamaan paremmin. Olemme EK:n jäsenliitto. 

-HPL tunnetaan hyvin tärkeimpien sidosryhmiensä keskuudessa, mutta uuden, napakamman ja siten helpommin muistettavan nimen myötä liitto pyrkii tekemään koko alaa aiempaa tunnetummaksi, varapuheenjohtaja, Bolt.Worksin co-founder, yrityskulttuuri- ja kehitysjohtaja Timo Hakkarainen sanoo. 

Lisätietoja: 

Henkilöstöala HELAn toimitusjohtaja Merru Tuliara, puh. 040 562 6466, merru.tuliara@henkilostoala.fi