Henkilöstöalan suhdannenäkymät ovat yhä erittäin pessimistiset, liikevaihdon lasku maltillista

Henkilöstöalan kokonaisliikevaihto laski elokuussa vuoden takaiseen nähden 4,2 prosenttia. Liikevaihdon arvo oli 144,2 miljoonaa euroa.

EK:n syyskuun suhdannebarometri kertoo, että henkilöstöalan yritykset kokevat toimialan elävän tällä hetkellä erittäin selkeän matalasuhdanteen aikaa. Arviot toimialan suhdannetilanteesta synkkenivät selvästi elokuuhun verrattuna. Alan suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvun arvo oli syyskuussa -35, kun elokuussa vastaavan saldoluvun arvo oli -12.

Arviot koko palvelualan suhdannetilanteesta olivat hyvin samansuuntaiset kuin henkilöstöalalla ja suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvun arvo oli syyskuussa -31. Elokuussa vastaavan saldoluvun arvo oli -29.

Suhdannenäkymät laahaavat yhä synkissä tunnelmissa

Henkilöstöalan suhdannenäkymiä kuvaavan saldoluvun arvo oli syyskuussa -92, elokuussa vastaava arvo oli -88. Myös koko palvelualan suhdannenäkymät olivat syyskuussa vaimeat, ja suhdanneodotuksia kuvaavan saldoluvun arvo oli -30. Elokuussa vastaava arvo oli -24.

Henkilöstöpalvelualan myynnin ennakoidaan vähenevän tasaisen jyrkästi koko syksyn ajan. Myös henkilöstön määrä on laskenut alkusyksyllä ja laskun ennakoidaan jatkuvan koko syksyn ajan.

TOP20-listan sijalla 15 olevan Biisonin toimitusjohtaja Jukka Illi ei ole huolissaan synkistä suhdannenäkymistä.
— Suhdannenäkymissä näkyy toki huoli tulevasta, mutta ne pohjautuvat subjektiivisiin näkemyksiin toimialan tilanteesta. Seuraamme enemmänkin inflaation kehitystä ja kiristyneen korkopolitiikan vaikutuksia inflaatioon ja sitä kautta markkinan elpymiseen. Mitä nopeammin inflaatio saadaan hillittyä ja korot saadaan käännettyä laskuun, niin sitä nopeammin talous lähtee elpymään.

Biisonin päätoimialat ovat teollisuus ja toimihenkilöpuoli.
— Biisoni tulee kasvamaan tänä vuonna. Vuoden ensimmäinen puolisko oli meille vielä todella vahva. Teollisuuden osalta kesän jälkeen tilausmäärissä on ollut havaittavissa kuitenkin selkeää laskua. Valmistavan teollisuuden puolella seuraavat kuusi kuukautta ovat varmasti haastavia. Kuitenkin myös teollisuuden osalta tilanne on eri asiakkailla vaihteleva, osalla asiakkaista menee vielä tosi hyvin ja osalla tilanne on hiljenemään päin. Toimihenkilöpuolella ei ole huomattu merkittävää hiljenemistä.

Tilastokeskuksen liikevaihtoindeksi näytti heinäkuulle kasvua vuoden takaiseen

Tilastokeskuksen julkaiseman liikevaihtoindeksin uusin havainto on kuluvan vuoden heinäkuulta. Indeksin mukaan työnvälitysalan (TOL 78) liikevaihto kasvoi heinäkuussa vuoden takaiseen nähden yhden prosentin verran. Edelliseen kuukauteen eli kesäkuuhun nähden liikevaihto kuitenkin supistui aavistuksen eli 0,2 prosenttia.

Koko muut palvelut -ryhmän liikevaihto kasvoi heinäkuussa vuoden takaiseen nähden 2,9 prosenttia. Kesäkuuhun verrattuna liikevaihto laski 0,4 prosenttia.

Liikevaihdon lasku maltillista

Henkilöstöalan palveluiden kokonaisliikevaihto, joka sisältää henkilöstövuokrauksen, rekrytointipalvelut, ulkoistus- ja alihankintapalvelut sekä lisäpalvelut, oli tammi-elokuussa 1 084,9 miljoonaa euroa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden liikevaihto supistui 0,6 prosenttia.

Elokuussa henkilöstöalan liikevaihdon arvo oli 144,2 miljoonaa euroa, mikä tarkoitti 4,2 prosentin laskua viime vuoden elokuuhun nähden.

Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon arvo oli kuluvan vuoden tammi–elokuussa 899,1 miljoonaa euroa. Liikevaihdon arvo oli 3,0 prosenttia alempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Elokuussa henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto oli 119,5 miljoonaa euroa, mikä oli 6,4 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden elokuussa.

Kun yritysten tulevaisuudennäkymät ovat sumuiset, henkilöstönvuokraus madaltaa riskiä ja tarjoaa joustoa, muistuttaa Illi.
— Henkilöstöalalle on asiakasyrityksille matalariskinen vaihtoehto, jolle on paikkansa tässä suhdannetilanteessa. Biisonilla katsomme jo taantuman jälkeiseen aikaan. Kun nousu jälleen alkaa, henkilöstöalan yrityksillä on merkittävä rooli asiakasyritysten kasvun tukemisessa.

Rekrytointipalveluissa reilu pudotus

Rekrytointipalveluiden liikevaihdon arvo oli tammi-elokuussa 33,9 miljoonaa euroa, mikä tarkoitti 10,8 prosentin suuruista pudotusta vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Elokuussa rekrytointipalveluiden liikevaihto oli 3,4 miljoonaa euroa ja liikevaihto supistui viime vuoden elokuuhun nähden 32,4 prosenttia.

Rekrytointipalvelujen kysynnän hiipuminen näkyy myös Biisonilla.
— Rekrytointia suoraan asiakkaille tehdään nyt vähemmän ja tekeminen painottuu enemmän henkilöstövuokraukseen, Jukka Illi toteaa.

Ulkoistus- ja alihankintapalvelut ja lisäpalvelut kasvoivat edelleen

Ulkoistus- ja alihankintapalveluiden liikevaihdon arvo oli tämän vuoden tammi-elokuussa 100,9 miljoonaa euroa, mikä oli 21,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Elokuussa liikevaihtoa kertyi 14,3 miljoonaa euroa eli liikevaihdon arvo oli 21,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Lisäpalveluiden liikevaihdon arvo oli kuluvan vuoden tammi-elokuussa 51,1 miljoonaa euroa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden liikevaihto kasvoi 16,1 prosenttia. Elokuussa lisäpalveluiden liikevaihdon arvo oli 7,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto kipusi 16 prosenttia korkeammalle tasolle kuin viime vuoden elokuussa.