Helsingin kaupungin graafinen tunnus

Etsitkö kotoutuvia työntekijöitä hotelli- ja ravintola-alalle?

Tarjolla tietoa työnantajan palkkatuesta, työnantajan Helsinki-lisästä, työkokeilusta ja kieliopinnoista.

Löydät Helsingin työllisyyspalveluiden kautta sopivat Suomeen kotoutuvat työntekijät hotelli-ja ravintola-alan tehtäviin – joko suoraan tai alla kuvattujen palveluidemme tukemana. Otamme huomioon yrityksesi tarpeet ja ehdotamme niihin sopivia ratkaisuja. 

Kiinnostuitko? Olethan yhteydessä matalalla kynnyksellä Helsingin työllisyyspalveluihin:

Tarja Kuutschin tarja.kuutschin@hel.fi, puh+358295040672

Reetta Uusihakala reetta.uusihakala@hel.fi, puh +358295040829

Palveluita työnantajille ja -tekijöille

Palkkatuki on työnantajalle myönnettävä harkinnanvarainen tuki. Työnantajana voit saada palkkatukea, jos palkkaat työttömän työnhakijan, jolla on vaikeuksia työllistyä. Työllistymistä voi vaikeuttaa mm. pitkittynyt työttömyys, ammattitaidon puute, vamma tai sairaus, kotoutumisen keskeneräisyys. Palkkatuen kesto vaihtelee 5–24 kuukauteen ja tuen määrä on 50%-70% palkkakustannuksista. Palkkatukea voidaan myöntää monenlaisiin työsuhteisiin: vakituisiin, määräaikaisiin, osa-aikaisiin tai oppisopimuksen ajalle. Palkkatukea tulee hakea ennen työsuhteen alkamista. Palkkatukea haetaan Työllisyyden kuntakokeiluista tai TE-toimistoista sähköisesti. Lue lisää >>

Helsinki-lisä on Helsingin kaupungin työnantajalle myöntämä harkinnanvarainen tuki. Helsinki-lisää voit hakea palkatessasi työttömän helsinkiläisen. Helsinki-lisä voi saada maksimissaan 12 kuukautta (oppisopimukseen koko sopimuksen ajan), tuen suuruus on maksimissaan 800 € kuukaudessa. Helsinki-lisän saamisen edellytyksenä on minimissään 18 tuntia viikossa oleva työsuhde. Helsinki-lisää haetaan sähköisesti. Lue lisää >>

Työkokeilu on harkinnanvarainen työllistämistä edistävä palvelu, jonka tarkoituksena on selventää työkokeilijan ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja tai mahdollisuuksia palata työmarkkinoille. Työkokeilu ei ole työsuhde, eikä sen aikana makseta palkkaa. Työkokeilija ei saa korvata palkattua henkilöstöä, eikä pääsääntöisesti saa työskennellä yksin. Työkokeilu voi kestää samalla työnantajalla maksimissaan 6 kuukautta. Työkokeilupäiviä viikossa voi olla 1-5, työkokeilutunteja päivässä 4-8. Työkokeilun vakuutus tulee Työ- ja elinkeinoministeriön vastuuvakuutuksen ja Valtiokonttorin myöntämästä tapaturmavakuutuksesta. Työkokeilusta sovitaan myös aina työkokeilijan oman työllisyyspalvelun asiantuntijan kanssa. Lue lisää >>

Kielikoulutus työn ohella

Työelämän suomea -kurssit Helsingin työväenopistolla on tarkoitettu kaikille Helsingin työllisyyspalvelun asiakkaille, jotka tarvitsevat vahvistusta suomen kielen taitoihinsa ja joilla on työelämäkontakti. Kursseja järjestetään eri tasoilta, opetusta on tiistaisin ja torstaisin kello 8.30-11.30 tai kello 13.00-16.00. Helsingin työllisyyspalveluiden asiakkaille kurssit ovat maksuttomia. Kursseille pääsee ilmoittautumaan oman asiantuntijan kautta

Työpaikkasuomi ja -ruotsi on räätälöityä yrityksen tarpeisiin perustuvaa koulutusta, sen avulla yritys voi edistää nykyisen tai rekrytoimansa vieraskielisen henkilöstön työhön ja ammattiin liittyvää kielitaitoa. Palvelu on harkinnanvarainen ja maksullinen. Työpaikkasuomen ja -ruotsin koulutuksen rahoittavat työnantaja sekä työ- ja elinkeinohallinto yhdessä. Palvelua haetaan ELY-keskuksesta tai TE-Toimistosta. Lue lisää Työpaikkasuomesta >>

Lue lisää Työpaikkaruotsista >>

Finnish courses -sivustolta löytyy kootusti oman alueesi suomen ja ruotsin kielen koulutukset. Koulutuksia järjestetään eri tasoilta, eri vuorokauden aikoina ja eri hintaisina -jokaisena viikonpäivänä. Tutustu sivustoon >>