Esitteet ja julkaisut

Henkilöstöalan toimintaperiaatteet

HPL:n henkilöstöpalvelualalle laatimat toimintaperiaatteet perustuvat pitkälti alan kansainvälisiin toimintaperiaatteisiin. HPL:n jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan toimintaperiaatteita. Toimintaperiaatteissa kiinnitetään huomiota muun muassa yrityseettisiin arvoihin sekä työnantajavelvoitteiden noudattamiseen.

Henkilöstöalan ulkomaisten työntekijöiden vastuullinen rekrytointi -ohjeistus

Työperusteinen maahanmuutto Suomeen on viime vuosina lisääntynyt. Myös henkilöstöyritykset ovat olleet aktiivisesti mukana työperäisen maahanmuuton edistämisessä.

Henkilöstöalan laatiman ohjeistuksen tarkoituksena on sitouttaa jäsenyritykset toimimaan eettisesti ja lainmukaisesti ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnissa, ja sitä kautta parantaa ulkomaisten työntekijöiden asemaa Suomessa.

Muutosturvaopas auttaa

Henkilöstövuokraus ja työturvallisuus -julkaisu

Työturvallisuuskeskuksen julkaisema opas auttaa varmistamaan vuokratyöntekijöiden työturvallisuuden. Oppaassa käydään läpi keskeiset asiat, joilla pyritään varmistamaan työn sujuminen ja turvallisempi työpäivä. Opas pohjautuu aiempaan samannimiseen julkaisuun, joka on päivitetty Työturvallisuuskeskuksen toimesta 2015. Työryhmässä olivat mukana sekä työnantaja- että työntekijäpuolen järjestöjen edustajat sekä Työturvallisuuskeskus. Opas tukee niin sopimusten laatimista kuin myös ”hyvien käytäntöjen” laatimista työpaikoilla, joissa vuokratyöntekijöitä käytetään.