Elämän mittainen ura

HPL:n hallitus esittäytyy: Pia Brusin on työskennellyt henkilöstöpalvelualalla yli kaksikymmentä vuotta.

Pia Brusin on mukana HPL:n vuoden 2019 hallituksessa, jossa hän on ollut uransa aikana aiemminkin. Hänellä on vankka usko HPL:n vaikutusmahdollisuuksiin alan tulevaisuuden kehittäjänä. Brusinin mukaan alan yritykset ovat työelämän muutosten näköalapaikalla, minkä hän kokee vahvuudeksi suomalaisen yhteiskunnan palveluiden tuottajana.

”Hallitustyöskentelyn myötä olemme onnistuneet luomaan alalle yhteiset pelisäännöt, joita jokainen HPL:n jäsenyritys on sitoutunut jäsenenä noudattamaan. Jäsenyrityksemme ovat sitoutuneet hoitamaan rekrytointi- ja vuokrauspalveluita asiantuntevasti, vastuullisesti ja ammattitaitoisesti vahingoittamatta alan mainetta. Hallituksen jäsenten joukossa on monelle eri toimialalle erikoistuneita toimijoita, joten näkemyksemme yhdessä on arvokasta alan kehittämisen näkökulmasta”, hän toteaa.

Isoimpina lähivuosien tavoitteina hän mainitsee työ- ja elinkeinopalvelujen uudistamisen.

”Edelleen on olemassa tarve koota yhteen työnhakijoiden, työnantajien ja yritysten palvelut. Palveluiden kehittämisen pitäisi perustua työmarkkinoiden tarpeisiin ja työllisyyden vahvistamiseen. Myös EK on asettanut ensi vaalikauden työllisyystavoitteeksi yli 75 % työllisyysasteen, joka tulee edellyttämään monia samanaikaisia toimia”, Brusin tiivistää.

Brusin muistuttaa myös lähestyvistä eduskuntavaaleista, joiden jälkeen edunvalvonta on liitossa entistä tärkeämmässä roolissa.

Yli kaksikymmenvuotinen ura henkilöstöpalvelualalla

Kalajoelta kotoisin oleva Pia Brusin muutti vuonna 1990 pääkaupunkiseudulle. Hän on toiminut henkilöstöpalvelualalla johtotehtävissä ja yrittäjänä aikaisemminkin. Jopia Oy:n hän perusti vuonna 2016.

 Henkilöstöpalvelualan yrittäjänä lähtökohtani on pyrkiä ammattitaidon lisäksi tuottamaan asiakkaillemme tavanomaista parempaa palvelua ja laatua. Samoin työnhakijoiden kohtaamisessa on kyse aina ihmisistä ja siksi panostamme myös hakijakokemukseen”, hän kertoo.

Brusin on päässyt työnsä kautta tutustumaan monen eri toimialan ja eri kokoisten yritysten kulttuuriin.

”Henkilöstöpalvelualalla on aina ollut kyse yritysten tarpeesta löytää organisaatioonsa oikeanlaisia osaajia. Kyse on ennen kaikkea ihmisistä, joten on ollut hienoa ja motivoivaa päästä oman työn kautta vaikuttamaan niin monien ihmisten urakehitykseen. Nämä seikat yhdessä ovat tuoneet minulle työhön haasteita ja mielenkiintoa, minkä vuoksi henkilöstöpalvelualasta tuli minulle elämän mittainen ura”, hän painottaa.

Brusin on erityisen iloinen siitä, että asenteet vuokratyötä kohtaan ovat muuttuneet positiiviseen suuntaan. Lisäksi yritykset ovat löytäneet henkilöstöpalvelualan yritysten tarjoamat muut palvelut entistä paremmin.

”Alamme on ollut myös monessa asiassa edelläkävijä, mistä esimerkkinä muun muassa työpaikkailmoitusten siirtyminen perinteisistä lehdistä sähköiseen muotoon. HR- järjestelmiin liittyvään kehitystyöhön olemme niin ikään jokainen toimija olleet omalta osaltamme vaikuttamassa.  Sosiaalisen median rooli on tullut entistä tärkeämmäksi ja perinteisen rekrytointi-ilmoittelun lisäksi hyvien ehdokkaiden pyydystämiseen tarvitaan jatkuvaa suorakontaktointia eri alan osaajiin”, hän sanoo.

Brusinin mukaan työelämän murros näkyy siinä, että tiettyjen ammattiryhmien avoimiin tehtäviin on entistä vaikeampaa löytää osaajia. Lisäksi ennusteet Suomen talouden kasvusta osoittavat, että ollaan siirtymässä matalamman kasvun aikaan.

”Yritykset miettivät varmasti tulevia investointeja myös rekrytoinnin näkökulmasta entistä tarkemmin. Haasteita tulee niin ikään osaavan työvoiman ikääntymiseen liittyen. Henkilöstöpalvelualan yritysten omat verkostot ja laadukas rekrytointiprosessi ovat sen vuoksi yhä tärkeämmässä roolissa ja vahvistavat olemassaoloamme. Yritysten pitää entistä enemmän kiinnittää huomiota myös pehmeisiin arvoihin, kun halutaan houkutella osaavaa työvoimaa yrityksiin”, hän pohtii.

Brusinin mukaan henkilöstöpalvelualalla on tilaa ja kysyntää erikokoisille toimijoille.

”Olemme alaa edustavina yrityksinä ja työnantajina entistä tärkeämpi osa suomalaista elinkeinoelämää”, hän sanoo ylpeänä.