EK julkaisi oppaan hyvistä käytännöistä yrityksille – esimerkit soveltuvat myös henkilöstöpalvelualalle

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on koostanut yhdessä jäsenliittojensa kanssa suomalaisille yrityksille oppaan erilaisista hyvistä käytännöistä, jotka tukevat työnteon turvallisuutta työpaikoilla. Myös Henkilöpalveluyritysten liitto HPL on ollut mukana työstämässä opasta.

Koronarajoitusten purkaminen sekä yhteiskunnan ja talouden vähittäinen avaaminen edellyttävät, että yritykset panostavat näkyvästi turvallisuuteen. Siten työntekijät voivat luottaa, että työskentely lähityöpisteellä sekä asiointi ja liikkuminen voivat tapahtua terveyttä vaarantamatta.

EK:n oppaaseen kootut hyvät käytännöt ovat esimerkkejä, eivät suoria ohjeita tai sääntöjä. Jokainen yritys arvioi itse, mitkä esimerkeistä soveltuvat niiden omaan toimintaan ja millä tavoin.

– Uskon, että opas tukee turvallista työntekoa erityisesti henkilöstöpalveluyritysten omissa toimistoissa, HPL:n toimitusjohtaja Merru Tuliara arvioi.

– Vuokratyöntekijät noudattavat kunkin asiakasyrityksen ja toimialan edellyttämiä turvallisen työn käytäntöjä koronapandemian ajan.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Esimerkit havainnollistetaan oppaassa asiakokonaisuuksittain, joita ovat turvallinen työnteko, turvallinen asiointi, turvallinen kuluttaminen sekä turvallinen liikkuminen.

Oppaassa myös kuvataan, miten käytännöt on hyvä suunnitella ja toteuttaa ja millaisia hankintoja yrityksen kannattaa harkita.

Oppaan tausta-aineistoa on hyödynnetty Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuottamia koronaohjeita. Opas päivittyy, jos viranomaisohjeet tai -suositukset muuttuvat.

Opas on oiva työkalu myös henkilöstöpalveluyrityksille

Osa henkilöstöpalveluyrityksistä on jo tuottanut omia, turvallista työntekoa ja työhyvinvointia laajemminkin vahvistavia toimintaohjeita pandemian ajalle. Tuliara kannustaa vielä yrityksiä, joilta ohjeet puuttuvat, tarttumaan työhön.

– Opas tukee suunnittelua ja käytäntöjen soveltamista omaan yritykseen. On tärkeää, että lähityöpisteelle palatessa jokaisella työntekijällä on tunne, että hänen terveydestään ja hyvinvoinnistaan pidetään huolta. Yhtä tärkeää on huolehtia myös työnhakijoiden terveydestä.

Henkilöstöpalveluyrityksissä esimerkiksi suurin osa työhaastatteluista tehdään tällä hetkellä etätyökalujen ja -kanavien avulla.

– Jos työnhakijan on välttämätöntä tulla toimistolle, on tärkeää, että henkilöstöpalveluyritys ohjeistaa haastateltavaa etukäteen haastattelun kulusta ja turvallisuutta varmistavista hygieniakäytännöistä, kuten kättelyn välttämisestä ja turvaväleistä, Tuliara tarkentaa.