By the book – henkilöstöpalvelualan ammattilaisten on hallittava työaika- ja yt-lakien sisällöt

Marraskuussa voit syventää osaamistasi yt- ja työaikalaista jäsenkoulutuksissamme. Molemmat koulutukset toteutetaan koronapandemian vuoksi verkossa, joten osallistuminen onnistuu helposti omalta työpisteeltä käsin.

HPL:n asiantuntijat kouluttavat jäseniämme loppuvuodesta esimerkiksi yt-laista ja työaikalaista.

Johtava asiantuntijamme Maritta Antola kannustaa ilmoittautumaan mukaan koulutuksiin.

– Huomioimme koulutuksissamme aina henkilöstöpalvelualan erityispiirteet, joten koulutukset ovat täysin räätälöityjä jäsenyritystemme tarpeisiin.

Taklaa kalliit menettelytapavirheet

YT-laki-koulutus antaa osallistujille eväät hoitaa lomautus ja irtisanomistilanteissa käytävät yhteistoimintaneuvottelut lain edellyttämällä tavalla.

Koulutus on ehdottoman tarpeellinen jokaiselle henkilöstöpalveluyritykselle.

– Henkilöstöpalvelualan liiketoiminta perustuu työsuhteiden solmimiseen ja päättämiseen, joten lain sisältö ja määräykset on syytä tuntea. Suosittelemme, että yrityksessä on vähintään yksi yt-lakiin perehtynyt henkilö, Antola huomauttaa.

Menettelytapavirheet johtavat työnantajille kalliisiin hyvityskorvauksiin, jotka voivat olla korkeimmillaan yli 30 000 euroa henkilöä kohden.

– Koulutuksessa esiteltävä lakiin liittyvä uusin oikeustapaus toimii myös valottavana esimerkkinä, Antola lupaa.

Asiantuntijat kertaavat koulutuksessa myös henkilöstöpalvelualan työehtosopimukseen keväällä 2020 tulleen muutoksen, joka vaikuttaa yt-neuvotteluihin, korona-ajan poikkeussäännökset, jotka koskevat lomautuksia sekä muutosturvalainsäädännön siltä osin kuin se sitoo työnantajaa.

Perehdy työaikalain muutoksiin

Vuoden 2020 alusta voimaan tullut uusi työaikalaki toi merkittäviä muutoksia työaikasääntelyyn.

– Muutokset koskevat liukuvaa työaikaa, uutta joustotyöaikaa, työaikapankkia, keskimääräistä säännöllistä työaikaa, ylityön enimmäismäärien seurantaa, eräitä lepoaikoja, työvuoroluetteloa, yö- ja jaksotyötä, varallaoloa sekä etätyötä, Antola luettelee.

HPL:n Työaikalaki-koulutus sopii erityisesti niille henkilöstöpalvelualan ammattilaisille, jotka ovat yhteydessä työntekijöihin ja/ tai asiakasyrityksiin.

– Työaikalaki on ns. pakottavaa oikeutta, jota on noudatettava. Siksi jokaisen työnantajan tulee tuntea lain sisältö, Antola arvioi.

– Työaikalaki on myös osa työsuojelua ja näin ollen viranomaiset kiinnittävät erityistä huomiota lain ja siihen sisältyvien lepoaikasäännösten noudattamiseen.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: