Artikkeli vuokratyön merkityksestä tulevaisuuden työelämässä

Tulevaisuustutkija Ilkka Halava on kirjoittanut artikkelin ”Vapautta välineellisyyttä, kokeilua – tasapainottavia näkökulmia vuokratyön tulevaisuuteen”. Artikkeli tarkastelee vuokratyön ja epätyypillisten työsuhteiden roolia työn muutoksessa.

Ar­tik­ke­li täy­den­tää jul­kis­ta kes­kus­te­lua niil­lä nä­kö­kul­mil­la, jot­ka kir­joit­ta­jan nä­kö­kul­mas­ta ovat alie­dus­tet­tui­na tai puut­tu­vat ko­ko­naan.

Ar­tik­ke­lis­sa Ha­la­va kir­joit­taa muun muas­sa näin: ”Tu­le­vai­suu­den työ­elä­mä ja työ­urat ovat en­tis­tä pirs­ta­lai­sem­pia, pro­jek­ti­mai­sem­pia ja mo­saiik­ki­mai­sem­pia. Ar­vioi­daan, että ns. löy­häs­ti or­ga­ni­saa­tioi­hin si­dok­sis­sa ole­van, liik­ku­van ja it­se­näi­sen työ­voi­man (esim. vuo­kra­työn­te­ki­jät, pät­kä­työ­läi­set, it­sen­sä työl­lis­tä­jät, free­lance­rit) osuus kas­vaa voi­mak­kaas­ti.”

Lue lisää >>