Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuudessa on haasteita

HPL:n juuri julkaistun lokakuun TOP 20 liikevaihtotiedustelun mukaan henkilöstöpalvelualan liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavasta ajasta kuusi prosenttia.

Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) liikevaihtotiedustelun mukaan alkuvuonna henkilöstöpalvelualan liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna jopa seitsemäntoista prosenttia, mutta loppuvuodesta kasvu on hieman hidastunut. Liikevaihdosta suurin osa tulee henkilöstövuokrauspalveluista, joka määrää pitkälle koko liikevaihdon keskimääräisen kehityksen. Lokakuussa kasvua edellisvuodesta oli seitsemän prosenttia.

Personalhuset Staffing Groupin toimitusjohtaja Jarkko Marteliuksen mukaan kysyntää ammattitaitoiselle työvoimalle on edelleen, mutta saatavuushaasteet rajoittavat selkeästi kasvua.

”Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus on tällä hetkellä haastavaa. Ehkä talouden epävarmuus nostaa myös työpaikan vaihtajien kynnystä etsiä uusia mielenkiintoisia työtehtäviä”, Martelius pohtii.

Hänen mukaansa kohtaanto-ongelmaa tulisi selkeästi vieläkin lisääntyvässä määrin helpottaa erilaisin alue- ja koulutuspoliittisin päätöksin. Reagointiherkkyyttä ja -nopeutta tulisi olla enemmän.

”Kansainvälisen rekrytoinnin lisääminen helpottaa varmasti tilannetta, mutta vielä tällä hetkellä uskomukset ulkomaisen työvoiman osaamistasosta, työlupaprosessi sekä kielelliset haasteet, erityisesti perehdytys- ja työturvallisuusnäkökulmasta, vaikeuttavat ulkomaisen työvoiman sijoittumista suomalaisiin yrityksiin. Mielikuva ulkomaisen työvoiman pitämisestä halpatyövoimana saattaa myös rajoittaa sen osuuden kasvua suomalaisissa yrityksissä”, Martelius sanoo.

Osatyökykyiset ja kuntoutettavat saatava työmarkkinoiden piiriin

Martelius uskoo vahvan kasvun taittuvan myös henkilöstöpalvelualalla ja toimialan palaavan yksinumeroisiin kasvulukuihin.

”Makrotalouden epävarmuus heijastuu selkeästi Suomeen, jonka talous on vahvasti vientivetoinen. Epävarmuus luo erilaisia heijasteita, jotka vaikuttavat yritysten riskinottohalukkuuteen. Uskon kuitenkin kasvun jatkuvan johtuen jo alati kasvavasta eläköityvien määrästä. Heidän tekemiensä töiden jatkajiksi tarvitaan jatkossakin lisää ihmisiä”, Martelius kertoo.

Hänen mukaansa on erityisen tärkeää saada jatkossa myös osatyökykyiset ja kuntoutettavat työmarkkinoiden piiriin.

”Henkilöstöpalvelualla on niin sanottuja matalan kynnyksen työpaikkoja keskimääräistä enemmän, mutta niiden täyttäminen saattaa olla hankalaa työllistämiseen liittyvien ennakkoluulojen sekä työnantajariskin johdosta. Erityistoimenpiteet edellä mainittujen esteiden poistamiseksi ovat tervetulleita”, Martelius painottaa.

Henkilöstöpalveluiden kasvu jatkuu hidastuen

Henkilöstöpalveluiden myynti- ja henkilöstömäärien kasvu ovat hidastuneet samalle tasolle muiden palvelujen kanssa, eikä lähikuukausinakaan odoteta kasvun vauhdittuvan. Lukemat ovat kuitenkin edelleen hyviä.

Alan liikevaihto on kasvanut vuoden 2013 lopusta tasaisesti koko ajan. Vuodesta 2005 liikevaihto on kasvanut yli nelinkertaiseksi, kun muissa palveluissa lisäys on jäänyt 70 prosenttiin.

Henkilöstöpalveluyritysten liitto (HPL) julkaisee kuukausittain henkilöstöpalvelualan TOP 20 liikevaihtotiedustelua, jota varten lukuja on kysytty alan 20 suurimmalta yritykseltä.

Lisätietoja:

HPL toimitusjohtaja Merru Tuliara
merru.tuliara@hpl.fi
p. 040 562 6466
@MerruTuliara