Ajankohtaiset TES-ratkaisut 2023

Aiemmat TES-ratkaisut löydät täältä>>

Vuoden 2023 ratkaisuja lisätään sitä mukaa, kun saamme niitä tietoomme


Henkilöstöala
Työehtosopimus on voimassa 20.3.2023-28.2.2025>>
Muutokset tiivistetysti>>

Kaupan ala
Uusi työehtosopimus on voimassa 1.2.2023-31.1.2025>>

Kemian perusteollisuuden työntekijät

Uudet kemianteollisuuden työehtosopimukset ovat kaksivuotisia ja ne ovat voimassa
31.12.2024 asti. Sopimus korottaa palkkoja 1.9. yleiskorotuksella 2,2 prosenttia vuonna
2023. Tämän lisäksi maksetaan 400 euron suuruinen kertaerä maaliskuussa ja ensimmäisen vuoden palkankorotuksen maksuajankohdan 5 kuukauden siirtoa kompensoiva
myöhennyserä 400 € kesäkuussa. Vuonna 2024 palkkoja korotetaan 1.4. 3,3 % yleiskorotuksella ja 0,2 % yrityskohtaisella erällä. Vuoro- ja muita lisiä ja pääluottamusmiehen
ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.1.2024 alkaen 3,3 %. Palkkoja korottava vaikutus sopimuskaudella on 5,7 %. Kertaerän 400 € vaikutus on 1,05 %. Kokonaisvaikutus kolmelle sopimusalalle painotettuna ja myöhennyserä huomioituna on yhteensä 7,0 %.

Lue lisää Teollisuusliiton sivuilta>>

 

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus

Alimmat palkat nousevat sopimuskauden aikana 1809 eurosta 1938 euroon eli 7,1 prosenttia.

Henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.5.2023 alkaen 95 euroa kuukaudessa (0,59 euroa tunnilta) ja 1.8.2024 1,8 prosenttia.

Taulukkoja korotetaan 1.5.2023 4,4 prosenttia ja 1.8.2024 1,8 prosenttia.

Talonmiehen työtä ja pistepalkkaisia siivoojia koskevan pöytäkirjan pistearvoja, vähimmäispalkkoja ja perustuntipalkkoja korotetaan vastaavasti samoina ajankohtina.

Kertaerää ratkaisussa ei ole, koska ensimmäiset palkankorotukset aikaistuvat.

 

Kuorma-autoala

Palkkoja korotetaan 1.10.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,5 prosenttia.

Palkkoja korotetaan 1.3.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,5 prosenttia.

Lue lisää AKT:n sivuilta>>

 

Media- ja painoalan työntekijöitä koskeva työehtosopimus

Uuden työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset muodostuvat + 5,5 prosentin yleiskorotuksesta, 0,5 prosentin paikallisesta erästä sekä 400 euron kertaerästä.

Tarkemmin kuvattuna työntekijän henkilökohtaista palkkaa korotetaan 1.6.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 3,35 prosentin yleiskorotuksella. Vuonna 2024 yleiskorotuksen suuruus on 2,15 prosenttia ja se maksetaan 1.6.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Helpotuksena talven aikana korkeiksi kohonneisiin kustannuksiin maksetaan kertakorvauksena 400 euroa. Erä tulee maksuun huhtikuussa 2023.

Vuoden 2024 palkankorotuksiin sisältyy 0,5 prosentin yrityskohtainen erä. Mikäli erän jakamisesta ei löydetä yksimielisyyttä, jaetaan erä työnantajapäätöksellä. Erä maksetaan yleiskorotuksen kanssa samana ajankohtana 1.6.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Taulukkopalkat nousevat molempina vuosina yleiskorotuksen verran eli yhteensä 5,5 prosenttia kahden vuoden sopimuskaudella. Samoin Työehtosopimuksen lisät nousevat molempina vuosina yleiskorotuksen verran.

Lue lisää>>

Rakennusala

Palkankorotukset
4,0 % 1.5.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.
2,0 % 15.5.2024 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta.
Korotukset toteutetaan yleiskorotuksina. Sama korotus koskee myös palkkataulukoita sekä kesken olevia urakoita ja työehtosopimuskohtaisia urakkahintoja.

Talonrakennusalan TES tekstimuutokset>>

Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus

Työehtosopimuksen mukaiset tämän vuoden palkankorotukset tulevat voimaan 1. elokuuta tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Aika-, urakka- ja kuukausipalkkoja korotetaan 4,8 prosentin suuruisella yleiskorotuksella, samoin palkkataulukoita, lisiä ja urakkahinnoittelukerrointa. Asuntotuotantohinnoittelulla ja muita urakalla tehtäviä töitä korotetaan jäljellä olevan työmäärän osalta vastaavalla prosentilla.

Korvauskeskituntiansion korotusprosentti on 3,7 huhtikuun alusta ensi vuoden maaliskuun loppuun.

1.6.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta palkkoja korotetaan 1,2 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Korotus toteutetaan vastaavalla tavalla kuin vuonna 2023. Korvauskeskituntiansion korotusprosentti on 2,6 ensi vuoden huhtikuun alusta vuoden 2025 maaliskuun loppuun.

Neuvottelutulos>>

 

Teknologiateollisuuden työnantajien eri sopimusalat
Teknologiateollisuuden työntekijät
Malmikaivosten työntekijät
Teknologiateollisuuden ylemmät toimihenkilöt
Teknologiateollisuuden toimihenkilöt
Tietotekniikan palveluala
Suunnittelu- ja konsulttialan ylemmät toimihenkilöt
Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöt
Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimus
Lisätiedot ratkaisuista täältä>>

 

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus

Taulukkopalkkoja tai henkilökohtaisiin työsopimuksiin perustuvia palkkoja korotetaan 1.3.2023 lukien 2,2 %. Työehtosopimuksen mukainen henkilökohtainen palkanosa lasketaan uudesta taulukkopalkasta.

Työaikakorvausten tarkistukset tehdään korotusajankohdan tai lähinnä sen jälkeen alkavan työaikakorvausten laskentakauden alusta. Erityisvastuuseen ja erityisosaamiseen perustuvia lisiä ja muita erillisiä euromääräisiä lisiä ja korvauksia ja luottamusmies- ja työsuojelupalkkioita korotetaan myös 1.3.2023 lukien 2,2 %.

Kokoaikaiselle työntekijälle maksetaan 31.3.2023 palkanmaksussa 400 euron suuruinen kertaerä.

Osa-aikaiselle työntekijän kertaerän saamiselle on samat kriteerit kuin kokoaikaisella. Osa-aikaisille kertaerän suuruus maksetaan suhteessa toteutuneisiin työtunteihin. Suhteutuksessa otetaan huomioon säännöllinen työaika ja lisätyö yhdenjaksoisen työsuhteessa ajalla 1.3.2022 – 28.2.2023.

Lue lisää PAUn sivuilta>>