Uusi Henkilöstöalan työehtosopimus hyväksytty

Henkilöstöala HELAn ja ERTOn välistä Henkilöstöalan työehtosopimusta koskeva neuvottelutulos on hyväksytty osapuolten hallinnoissa.

Uusi työehtosopimus on hyväksytty ajalle 20.3.2023-28.2.2025.

Palkantarkistukset

Vuosi 2023

Koko henkilöstö (oman toimiston työntekijät ja vuokratyöntekijät)

Toimihenkilölle maksetaan kertakorvauksena 12,5 % laskettuna hänen huhtikuussa maksettavasta kuukausi- tai tuntipalkoista luontoisetuineen. Kertakorvaus maksetaan toukokuussa 2023 säännöllisenä palkanmaksupäivänä.

Kertakorvaus ei korota toimihenkilölle maksettavaa palkkaa eikä sillä ole vaikutusta vähimmäispalkkoihin, ilta- tai yötyölisiin, vuosilomapalkkaan eikä luottamusmiehen korvauksiin.

Kertakorvauksen maksaminen edellyttää, että toimihenkilön yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.3.2023 ja on voimassa kertakorvauksen maksuajankohtana (toukokuussa).

Oman toimiston työntekijät

1.7.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta henkilöstöalan yrityksen omassa toimistossa työskentelevien toimihenkilöiden palkkoja korotetaan 3,3 %:n yleiskorotuksella ja 0,2 %:n paikallisella erä. Paikallisesta erästä neuvotellaan yrityksissä 15.5.2023 mennessä. Jos paikallisen erän jakamisesta ei päästä 15.5. mennessä sopimukseen, työnantaja päättää koko erän (0,2 %) jakamisesta. Erä lasketaan toukokuun 2023 palkkasummasta.

Työnantajan tulee tiedottaa henkilöstölle, millä periaatteilla paikallinen erä on jaettu, mikä on ollut jaettava euromäärä ja kuinka monelle toimihenkilölle korotus on jaettu. Jos yrityksen omassa toimistossa on alle viisi työehtosopimuksen piirissä olevaa toimihenkilöä, työnantaja tiedottaa vain paikallisen erän jakamisessa toteutetuista periaatteista. Tiedottamisessa on otettava huomioon yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain säännökset, eikä siitä saa ilmetä, kenelle yksittäiselle henkilölle korotus on annettu.

Vuokratyöntekijät

Vuokratyöntekijöiden henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan 1.7.2023 tai sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 3,5 %.

Vuosi 2024

Oman toimiston työntekijät

1.5.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta henkilöstöalan yrityksen omassa toimistossa työskentelevien toimihenkilöiden palkkoja korotetaan 2,2 %:n yleiskorotuksella ja 0,3 %:n paikallisella erä. Paikallisesta erästä neuvotellaan yrityksissä 15.3.2024 mennessä. Jos paikallisen erän jakamisesta ei päästä 15.3. mennessä sopimukseen, työnantaja päättää koko erän (0,3 %) jakamisesta. Erä lasketaan maaliskuun 2024 palkkasummasta.

Työnantajan tulee tiedottaa henkilöstölle, millä periaatteilla paikallinen erä on jaettu, mikä on ollut jaettava euromäärä ja kuinka monelle toimihenkilölle korotus on jaettu. Jos yrityksen omassa toimistossa on alle viisi työehtosopimuksen piirissä olevaa toimihenkilöä, työnantaja tiedottaa vain paikallisen erän jakamisessa toteutetuista periaatteista. Tiedottamisessa on otettava huomioon yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain säännökset, eikä siitä saa ilmetä, kenelle yksittäiselle henkilölle korotus on annettu.

Vuokratyöntekijät

Vuokratyöntekijöiden henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan 1.5.2024 tai sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 2,5 %.

Palkkaratkaisu paikallisesti sopimalla

Palkkaratkaisusta voidaan neuvotella ja sopia myös paikallisesti edellä kuvatusta poiketen.

Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkantarkistusten toteuttamistapa, ajankohta ja suuruus. Paikallisesti sovittaessa kuitenkin jokaiselle työntekijälle on tultava palkankorotus.

Vuonna 2023 paikallinen sopimus tehdään TES 40 §:n mukaisesti toukokuun loppuun mennessä. Ellei paikalliseen sopimukseen päästä, eikä muusta ajankohdasta sovita, palkankorotukset maksetaan kohdan edellä kerrotun mukaisesti 1.7.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Vuonna 2024 paikallinen sopimus tehdään TES 40 §:n mukaisesti helmikuun loppuun mennessä. Ellei paikalliseen sopimukseen päästä, eikä muusta ajankohdasta sovita, palkankorotukset maksetaan edellä kerrotun mukaisesti 1.5.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Tekstimuutokset

TES 34 §:n määräys perhevapaista päivitettiin termien osalta vastamaan uutta perhevapaalainsäädäntöä. Muita muutoksia määräykseen ei tehty, eli esim. palkallisten perhevapaiden pituuksiin ei tullut muutoksia.

 

Lisätietoja: HELAn työsuhdeneuvonta, p.050 433 5163, tyosuhdeneuvonta (at) henkilostoala.fi