Vaikuttavuusinvestoinnin tavoitteena on lisätä hyvinvointia

Kotouttamisen SIB -hankkeessa työllistetään 1 000 maahanmuuttajaa.

Suomi tarvitsee maahanmuuttajia pysyäkseen globaalin talouden vauhdissa. Nopea työllistyminen auttaa maahanmuuttajia kiinnittymään suomalaiseen yhteiskuntaan, helpottaa suomalaisten työnantajien työvoimapulaa ja säästää julkisia varoja sekä lisää verotuloja.

SIB eli Social Impact Bond on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran Suomeen tuoma vaikuttavuusinvestoinnin malli. SIB-hankkeella on tarkat tulostavoitteet sekä tavoitellulle hyvinvoinnille että taloudelliselle tulokselle.

Hankkeeseen osallistujat ovat vapaaehtoisia

Yksi käynnissä olevista hankkeista on vuonna 2017 aloittanut Koto-SIB, joka on maahanmuuttajien ja nopean koulutuksen ja työllistämisen ohjelma. Ohjelma toimii Uudenmaan lisäksi Varsinais-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa. Lisäksi ohjelmassa on työllistetty osallistujia kaakkoiseen Suomeen sekä Joensuuhun. Hankkeen asiakasohjaus tulee TE-toimistoilta. Koto-SIBin alkuperäinen tavoite oli työllistää 2 500 maahanmuuttajaa kolmessa vuodessa.

”Tällä hetkellä hankkeessa on mukana 1 000 vapaaehtoista asiakasta, joista 320 on saatu työllistettyä. Tavoitteenamme on työllistää puolet koko ohjelman läpikäyneistä asiakkaista”, kertoo Samir Omar, Koto-SIB ohjelman johtaja.

Mitkä asiat vaikuttavat maahanmuuttajien työllistymiseen?

”Ihan samat asiat kuin suomalaisillakin eli huonot työnhakutaidot, liian pitkä työmatka, joku ei halua mennä siivoamaan tai varastotyöhön, mutta lisäksi vastaan tulee myös kulttuurillisia asioita, joiden vuoksi työllistyminen on vaikeaa. Maahanmuuttajien kynnyksenä on usein myös huono suomen kielen taito”, Omar toteaa.

Koto-SIB -hankkeen osallistujat ovat työllistyneet esimerkiksi rakennus- ja kuljetusalalle sekä hoiva- ja siivousalalle. Hankkeessa on onnistuttu työllistämään myös korkeasti koulutettuja huippuosaajia isoihin suomalaisiin pörssiyrityksiin.

Hyvällä yhteistyöllä tuloksia

Ohjelman suurin haaste on ollut asiakkaiden saaminen.

”Hankkeen alussa vastaan tuli haasteita, joita ei välttämättä ole osattu ennakoida, mutta saimme ne ratkaistua. Asiakasmäärissä olemme alkuperäistä tavoitetta jäljessä, mutta nykyinen tavoite, 2 000 asiakasta ja 50 % työllistyminen, on edelleen mahdollinen”, Omar sanoo.

Kahden hankevuoden aikana palveluntuottajat ovat osittain vaihtuneet. kokee sen hyvänä, sillä muutosten avulla tapahtuu uusiutumista ja uusien tuottajien avulla voidaan löytää taas uusia tapoja ja ideoita työllistämiseen.

”Tapaamme palveluntuottajia säännöllisesti ja keskustelemme heidän kanssaan. Lisäksi on hienoa, että palveluntuottajat tekevät keskenään yhteistyötä, josta hyötyvät kaikki osapuolet”, hän sanoo.

Vain tuloksista maksetaan

Omar työskentelee Epiqus nimisessä yrityksessä, joka toimii Koto-SIBin rahastonhoitajana ja hankehallinnoijana.

”SIB-hankkeissa on normaalien sijoittajien lisäksi mukana kolmas tekijä eli julkinen sektori ja hankkeen yksi tavoitteista on vaikuttavuus. Vaikuttamisinvestointihankkeita on tehty maailmalla esimerkiksi ympäristösektorilla tai sosiaalisella puolella”, hän selittää.

Omarin mukaan hanke rahoitetaan yksityisellä pääomalla, jota käytetään toiminnan pyörittämiseen. Syntyneet tulokset mitataan, minkä perusteella tilaaja maksaa tulospalkkion.

”Hankkeen rahastonhoitajana Epiqus etsii sijoittajat, kerää pääoman ja hoitaa rahaston kassavirran ja riskienhallinnan, lisäksi raportoimme hankkeesta Suomen Pankille ja Fivalle. Hankehallinnoijana vastuullamme on muun muassa palveluntuottajien etsiminen”, Omar painottaa.

Useita uusia SIB-hankkeita on tällä hetkellä suunnitteilla tai lähtemässä käyntiin. Työllisyys-SIB on tällä hetkellä kilpailutuksessa ja sen on tarkoitus käynnistyä ensi keväänä.