Työllisyysaste on nostettava 75 prosenttiin

HPL:n terveiset hallitusneuvotteluihin koskevat erityisesti työllisyyttä ja sen parantamista. Hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus voidaan turvata ainoastaan työllisyysasteen nostolla. Lisäksi liitto toivoo sosiaaliturvan uudistamista nykyistä kannustavammaksi.

Henkilöstöpalveluyritysten liitto (HPL) toivoo, että työllisyyspalveluihin satsataan nykyistä enemmän tulevalla hallituskaudella.

”Työllisyyspalveluita on lisättävä ja työttömien palvelutarvearviointia on kehitettävä, jotta työttömille työnhakijoille pystytään järjestämään tarvittavat palvelut nopeasti myös yksityisiä palveluntuottajia hyödyntämällä. Satsaukset tulevat kyllä takaisin verorahoina ja sosiaaliturvamenojen pienenemisenä”, HPL:n toimitusjohtaja Merru Tuliara painottaa.

Henkilöstöpalveluala on merkittävä työllistäjä ja suomalaisen hyvinvoinnin rakentaja. Alalla toimii yli 1000 henkilöstöpalvelualan yritystä. Arvioiden mukaan vakiintuneita yrityksiä on noin 500–600.

Henkilöstöpalveluyritykset työllistävät muita aloja enemmän ulkomaalaisia työntekijöitä. Vuokratyö tarjoaa tärkeän väylän kotoutumiseen myös Suomessa asuville ulkomaalaisille.

”Osaavan työvoiman saatavuus on turvattavat mahdollistamalla ulkomaisten osaajien työllistäminen. Lupaprosesseja on sujuvoitettava ja nopeutettava. Lisäksi saatavuusharkinnasta on luovuttava. Suomessa olevat ulkomaiset opiskelijat tulee integroida Suomeen jo opiskeluaikana, jotta he myös jäävät tänne töihin”, Tuliara sanoo.

HPL:n mukaan myös suomalaisten koulutustasoon ja osaamiseen on kiinnitettävä huomiota.

”Työelämän on vastattava työelämän tarpeita ja työnantajia on tuettava työelämälähtöisessä koulutuksessa. Lisäksi tilanteisiin, joissa toimialoja kohtaa esimerkiksi digitalisaation myötä kovia muutospaineita, on varauduttava nykyistä paremmin”, Tuliara selittää.

HPL:n mielestä työllisyys ja työelämälähtöiset koulutukset ovat yhtä kokonaisuutta ja niistä vastuu tulee olla samassa ministeriössä.

Henkilöstöpalvelualan hallitusohjelmatavoitteet

  • Työllisyysaste nostettava 75 prosenttiin, jotta hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus voidaan turvata.
  • Työn tekemisen tulee olla aina kannattavaa. Siksi tarvitsemme sosiaaliturvan uudistamista nykyistä kannustavammaksi.
  • Työllisyyspalveluita on lisättävä. Työttömien palvelutarvearviointia on kehittävä, jotta työnhakijoille pystytään järjestämään tarvittavat palvelut nopeasti ja tehokkaasti myös yksityisiä palveluntuottajia hyödyntämällä. Sijoitetut lisävarat tulevat takaisin lisääntyneenä työllisyytenä ja sosiaaliturvamenojen pienenemisenä.
  • Osaavan työvoiman saatavuus pitää turvata mahdollistamalla paremmin myös ulkomaisten osaajien työllistäminen. Lupaprosesseja on sujuvoitettava ja nopeutettava, saatavuusharkinnasta luovuttava ja houkuteltava ulkomaisia opiskelijoita jäämään Suomeen valmistumisen jälkeen.
  • Suomalaisten koulutustasosta ja osaamisesta on pidettävä huolta. Koulutuksen pitää vastata työelämän tarpeisiin. Työnantajia on tuettava työelämälähtöisessä koulutuksessa ja muutosturvatilanteisiin pitää varautua paremmin. Työllisyys ja työelämälähtöiset koulutukset ovat yhtä kokonaisuutta ja niistä vastuu tulee olla samassa ministeriössä.
  • Työllisyys kasvaa myös erilaisista tavoista tehdä työtä. Monimuotoiset työsuhteet tulee nähdä voimavarana ja mahdollisuutena. On luotava edellytyksiä tehdä työtä monilla eri tavoin.

 

Tutustu HPL:n tavoitteisiin  >>

HPL:n hallitusohjelmatavoitteet slidesharessa >>

 

Lisätietoja:

Merru Tuliara
toimitusjohtaja
p. 040 562 6466
merru.tuliara@hpl.fi

Marianne Heinonen
elinkeinopoliittinen asiantuntija
p. 044 517 4936
marianne.heinonen@hpl.fi