Suomen kilpailukyky on kiinni osaavan työvoiman saatavuudesta

HPL odottaa ensi vaalikaudella uusia ja tehokkaita toimia osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi, jotta Suomen kilpailukyky voidaan varmistaa tulevina vuosina.

Henkilöstöpalveluyritysten liitto (HPL) vaatii, että Suomen kilpailukyvyn varmistamisen edellyttämiseksi on tehtävä kokonaisvaltainen sosiaaliturvan remontti sekä yhdistettävä selkeämmin nykyiset työllisyyttä edistävät ohjelmat.

”Työn ja tekijöiden kohtaanto-ongelmaa on torjuttava työelämäpainotteisella kouluttamisella. Työelämän käynnissä oleva muutos on mahdollisuus, mikäli työ ja tekijä saadaan kohtaamaan aiempaa paremmin”, painottaa HPL:n toimitusjohtaja Merru Tuliara.

Myös työelämän nopeat muutostilanteet on ennakoitava nykyistä paremmin. Monilla aloilla, kuten pankki- ja vähittäiskauppasektoreilla muutos näkyy jo nyt.

”Suhdanne- ja muutosherkkien alojen työntekijöitä on koulutettava ja kannustettava siirtymään uusiin tehtäviin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lisäksi työstä työhön siirtymistä on tuettava suuntaamalla varoja kouluttamiseen ja tiedottamiseen”, Tuliara toteaa.

HPL pelkää, että liian monen työikäisen jääminen työelämän ulkopuolelle uhkaa hyvinvointiyhteiskuntaa. Hyvä työllisyys auttaa verotulojen lisäksi hillitsemään myös soiaaliturvamenojen kasvua.

”Erilaiset kannustinloukut heikentävät työllisyysasteen nousua. Nykyjärjestelmä ei kannusta työn vastaanottamiseen. Työllisyyden edistäminen edellyttää laajaa asenneilmapiirin muutosta ja johdonmukaista työllisyyspolitiikka”, Tuliara vaatii.

HPL:n tulevan vaalikauden tavoitteet sisältyvät seuraaviin viiteen kokonaisuuteen:

  • Työn tekemisen oltava kannattavaa
  • Työllisyys- ja yrityspalvelujen tehokkuus ja oikein kohdistaminen
  • Työelämän tarpeita palvelevaa koulutusta kehitettävä
  • Ulkomaalaiset työntekijät valtiksi
  • Monimuotoiset työsuhteet voimavaraksi

 

Lisätietoja

Lue lisää HPL:n tulevan vaalikauden tavoitteista (hpl.fi) >>

Toimitusjohtaja
Merru Tuliara
Henkilöstöpalveluyritysten liitto (HPL)
merru.tuliara@hpl.fi
p. 040 562 6466