Minna Vanhala-Harmasesta Henkilöstöpalveluyritysten Liiton puheenjohtaja

Henkilöstöpalveluyritysten Liiton (HPL) liittokokous valitsi liitolle uuden puheenjohtajan ja hallituksen vuodelle 2018.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten Lii­ton liit­to­ko­kous va­lit­si hal­li­tuk­sen 2018 pu­heen­joh­ta­jak­si Op­team Yh­tiöi­den toi­mi­tus­joh­ta­ja Minna Vanhala-Harmasen ja va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si toi­mi­tus­joh­ta­ja Matti Kariolan Man­powerGrou­pis­ta.

Hal­li­tuk­sen jä­se­net ovat toi­mi­tus­joh­ta­ja Jukka-Pekka Annala Adecco, toi­mi­tus­joh­ta­ja Pia Björkroth LEAD Hen­ki­lös­tö­rat­kai­sut, toi­mi­tus­joh­ta­ja Stefan Heinrichs Aca­de­mic Work Fin­land, toi­mi­tus­joh­ta­ja Emmi KantonenStu­dentwork Shar­per, toi­mi­tus­joh­ta­ja Mika Kiljunen Staff­Point kon­ser­ni, omis­ta­ja, hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Aaron Michelin Ener­sen­se In­ter­na­tio­nal, toi­mi­tus­joh­ta­ja Joonas Palosaari Vär­vää­mö Oy ja toi­mi­tus­joh­ta­ja Olli-Petteri Rekola REOL Oy.

HPL:n liit­to­ko­kous pi­det­tiin Hä­meen­lin­nan Au­lan­gol­la 3.11.2017.

Lisätietoja:

Toi­mi­tus­joh­ta­ja
Mer­ru Tu­lia­ra
Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten Liit­to HPL
mer­ru.tu­lia­ra@hpl.fi
p. 040 562 6466

Kuva: Aleksi Poutanen