HPL:n hallitus 2016

Henkilöstöpalveluyritysten Liiton liittokokouksessa 6.11. valittiin vuoden 2016 hallitus ja vaalivaliokunta.

Hal­li­tuk­sen jä­se­net ovat: Pia Björkroth, LEAD Hen­ki­lös­tö­rat­kai­sut, Katja Jaakonsaari, Adecco Fin­land, Mika Kiljunen, Staff­Point Hol­ding, Iikka Lindroos, Man­powerGroup, Marko Massinen, Suo­men Hen­ki­lös­tö­poo­li, Aaron Michelin, Ener­sen­se In­ter­na­tio­nal, Tuomas Mikkonen, Ba­ro­na Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut, Olli-Pekka Mollberg, Rek­ry­toin­ti­pal­ve­lu Sih­ti, Lasse Pehto, Pro-Source, Minna Vanhala-Harmanen, Op­team Yh­tiöt ja Tapio Vuojärvi, Ci­tywork.

Hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja vuon­na 2016 on toi­mi­tus­joh­ta­ja Mika Kiljunen, Staff­Point Hol­ding ja va­ra­pu­heen­joh­ta­ja toi­mi­tus­joh­ta­ja Iikka Lindroos, Man­powerGroup.

Vaa­li­va­lio­kun­nan jä­se­net toi­mi­kau­del­le 2016 ovat: Pia Björkroth, LEAD Hen­ki­lös­tö­rat­kai­sut, Heikki Karimaa, Stu­dentwork Shar­per, Iikka Lindroos, Man­powerGroup, Markus Oksa, Ba­ro­na Group, Samir Omar, Bii­so­ni ja Kirsti Tuisku, Click Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut.