Henkilöstöpalvelualan yrityksillä on tärkeä rooli työn ja tekijöiden yhdistämisessä

Valmennus- ja henkilöstökonsultointipalveluiden osuus koko alan liikevaihdosta on pieni, mutta palveluiden kasvu on ollut viime vuosina nopeaa.

Juuri julkaistun HPL:n liikevaihtotiedustelun 5/2018 mukaan valmennus- ja henkilöstökonsultointipalveluiden alkuvuoden myynti on kasvanut edellisvuodesta jopa 40 prosenttia. Jatkuvassa muutoksessa olevat työmarkkinat vaativatkin uusia ja nopeita ratkaisuja, jotta työvoima pysyy osaavana myös tulevaisuudessa. Arviolta jopa miljoona suomalaista on uudelleenkoulutettava seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Academic Workin toimitusjohtaja Stefan Heinrichsin mukaan yrityksillä ja talouselämällä on olennainen rooli tulevaisuuden työmarkkinoiden osaamisen ratkaisemisessa.

”Näen, että keskiössä ovat innovatiivisuus, yhteistyö, joustavuus ja nopeus. On hyvä, että Suomen hallitus keskittyy osaltaan tähän, mutta pelkästään julkisen puolen panostukset eivät riitä. Innovatiivisia ratkaisuja on siis pohdittava yhdessä”, hän vetoaa.

Tarpeet ovat yksilöllisiä, eikä kaikki ratkaisumallit sovi kaikille.

”Tämän vuoksi tarvitaan hyvin erilaisia malleja sekä kokeiluja, jotka vaativat nopeutta ja sen mukaista joustoa – etenkin julkisella puolella. Onneksi myös pääministeri on nostanut joustot ja uudistukset esille uudelleen- ja täydennyskoulutuksen suhteen”, Heinrichs kiittelee.

Hänen mukaansa uudelleenkoulutukset tulee kohdistaa yrityksille vastaamaan niiden tarpeita, jolloin tutkintokeskeisyyden sijaan ajatellaan työpaikkakeskeisesti.

Henkilöstöpalvelualan yrityksissä tunnetaan sekä työnantajat ja heidän tarpeensa että työntekijät ja heidän osaamisensa.

”Yhteiskunnallinen roolimme on merkittävä ja nyt meidän on keskityttävä siihen, miten luomme malleja, joilla kehitämme työntekijöitä ja tuomme heidät yhteen työnantajien kanssa. Pelkkä työntekijöiden välittäminen ei enää riitä, vaan on päästävä tasolle, jossa olemme osaltamme kouluttamassa ihmisiä yrityksen tarpeisiin. Helposti sanottu, mutta voin kokemuksesta kertoa, että tämä on täysin mahdollista”, Heinrichs toteaa.

Hän peräänkuuluttaakin alalle innovatiivisuutta, yhteistyötä ja nopeutta, joita tarvitaan jatkossa entistä enemmän.

HPL:n liikevaihtotiedustelu 5/2018 on julkaistu

Juuri julkaistussa liikevaihtotiedustelussa on alan TOP 20 yritysten toukokuun 2018 luvut. HPL:n toukokuun 2018 liikevaihtotiedustelun mukaan henkilöstöpalvelualan liikevaihto kasvoi edellisen vuoden toukokuusta 15 prosenttia.

Tammi-toukokuun liikevaihdosta 85 prosenttia syntyy henkilöstövuokrauspalveluista, jonka osuus on selvästi noussut.

HPL julkaisee kuukausittain henkilöstöpalvelualan TOP 20 liikevaihtotiedustelua, jota varten lukuja on kysytty alan 20 suurimmalta yritykseltä.

Lisätietoja:

HPL toimitusjohtaja
Merru Tuliara
merru.tuliara@hpl.fi
p. 040 562 6466
@MerruTuliara

Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) liikevaihtotiedustelussa kysytään 20 suurimman alan yrityksen kuukausittaisia liikevaihto- ym. tietoja. Tietoja kysytään henkilöstövuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus- sekä valmennus- ja koulutuspalveluiden osalta. Näiden palveluryhmien yhteenlasketusta liikevaihdosta muodostuu henkilöstöpalveluiden liikevaihto. Lisäksi yrityksiltä kysytään erikseen liikevaihto muiden palveluiden osalta.