Muutosturvaopas

Vuoden 2017 alussa voimaan tullut laki velvoittaa yrityksiä tarjoamaan irtisanotulle työntekijälle työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta. Oikeus koskee tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla irtisanottuja, jotka ovat olleet yrityksen palveluksessa yli viisi vuotta. Työnantajalla, jota velvollisuus koskee, tulee olla vähintään 30 työllistettävää. Tällä lakimuutoksella on pyritty lieventämään irtisanomisten vaikutuksia sekä helpottamaan irtisanottujen työntekijöiden työllistymistä uudelleen.

Henkilöstöpalvelualan yrityksiltä apua muutosturva-asioihin

Haastavassa tilanteessa kaikilla yrityksillä ei ole resursseja, eikä osaamista hoitaa muutosturvaan liittyviä asioita. Näin ei myöskään tarvitse olla. Henkilöstöpalvelualan yrityksiltä saa niin ajantasaista tietoa kuin räätälöityjä valmennuksiakin yritysten tarpeisiin. Valmennusten kesto, toteutustavat, sisällöt ja kustannukset voidaan suunnitella täysin yrityskohtaisesti.

Henkilöstöpalvelualan yritysten valmennusosaamista hyödyntämällä irtisanotut saavat tietoa palvelutarjoajien laajoista työmarkkinakontakteista ja kattavista avoimien työpaikkojen tiedoista. Valmennettaville pyritään aina löytämään uusi työ hyödyntämällä heidän omia verkostojaan ja avoinna olevia työpaikkoja.

HPL:n muutosturvaopas auttaa

  • yrityksiä tarjoamaan parempaa työnhakuvalmennusta,
  • ymmärtämään asiat, jotka on huomioitava muutosturvavelvoitteen toteuttamisessa ja
  • löytämään yritykselle sopivan valmennuskumppanin.