Usein kysyttyä vuokratyöstä

Henkilöstöalan yritykset etsivät eri toimialoilla toimiville asiakasyrityksilleen työntekijöitä. Työntekijän löydyttyä työsopimus voidaan tehdä suoraan asiakasyrityksen kanssa tai työ voidaan tehdä vuokratyönä. Alla kerromme mitä vuokratyö on ja miksi se on hyvä valinta.

MITÄ ON VUOKRATYÖ?

  • Vuokratyössä yritys (asiakasyritys tai ns. käyttäjäyritys), joka tarvitsee työntekijöitä, tekee sopimuksen henkilöstöyrityksen kanssa työntekijöiden vuokraamisesta. Henkilöstöyritys palkkaa itselleen työntekijän ja vuokraa hänet asiakasyritykselle. Henkilöstöyritys on vuokratyöntekijän työnantaja ja näin ollen maksaa mm. palkan. Asiakasyritys johtaa ja valvoo vuokratyöntekijän työtä.

MIKSI VUOKRATYÖ ON HYVÄ VALINTA?

  • Voit saada vuokratyötä hyvinkin nopeasti. Henkilöstöyrityksissä on paljon avoimia työpaikkoja ja halutessasi voit olla mukana useammassa haussa yhtä aikaa. Vuokratyötä voi tehdä joko osa-aikaisesti tai kokoaikaisesti tai määräaikaisesti tai vakituisessa työsuhteessa. Tämä tuo joustavuutta erilaisiin elämäntilanteisiin. Joustavuus muun muassa työajoissa mahdollistaa sen, että voit hyvin yhteensovittaa työn, opiskelun ja vapaa-ajan.

MINKÄLAISIA TEHTÄVIÄ VUOKRATYÖNÄ ON TARJOLLA?

  • Henkilöstöyrityksissä on paljon avoinna olevia työpaikkoja ja vuokratyötä onkin tarjolla lähes kaikilla aloilla. Vuokratyö tarjoaa sinulle mahdollisuuden kokeilla eri työtehtäviä ja työtä erilaisissa asiakasyrityksissä. Eri aloihin tutustuminen mahdollistaa verkostoitumisen työelämässä ja monipuolisen työkokemuksen kartuttamisen. Vuokratyön kautta voit päästä käsiksi myös työpaikkoihin, joista et muuten kuulisi. Työkokemuksen saaminen parantaa myös mahdollisuuksiasi edetä vastuullisempiin tehtäviin.

MINKÄLAISILLA EHDOILLA VUOKRATYÖTÄ TEHDÄÄN?

  • Vuokratyössä sinulla on samat työehdot kuin muillakin samassa yrityksessä työskentelevillä, koska työsuhteissa noudatetaan samaa työehtosopimusta. Näin ollen keskeiset palkka- ja muut työehdot määräytyvät samoin periaattein. Tällaisia etuuksia ovat mm. sairausajan palkka, vuosilomaetuudet, työn tekemiseen liittyvät lisät, kuten iltalisät sekä perhevapaiden ajalta maksettavat palkat. Eläkettä sinulle kertyy samalla tavalla kuin muistakin työsuhteista.

MITÄ TYÖEHTOSOPIMUKSELLA TARKOITETAAN?

  • Työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen tekemiä sopimuksia kutsutaan työehtosopimuksiksi. Siinä osapuolet ovat solmineet tietylle toimialalle työskentelyä koskevat ehdot lakia yksityiskohtaisemmin. Työsuhteen alussa työntekijälle tulisi kertoa, mitä työehtosopimusta työsuhteessa noudatetaan. Työehtosopimukset löytyvät sivulta https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/

MITÄ TAPAHTUU, JOS SAIRASTUN VUOKRATYÖSUHTEEN AIKANA?

  • Vuokratyöntekijänä sinulla on sama oikeus sairausajan palkkaan kuin muillakin työntekijöillä. Jos sairastut henkilöstöyritys työnantajana maksaa sinulle sairausajan palkan. Sairausajan palkasta on sovittu työsopimuslain lisäksi useissa työehtosopimuksissa. Näin ollen sairausajan palkkaa koskevat määräykset on aina syytä tarkistaa sovellettavasta työehtosopimuksesta.

KERTYYKÖ MINULLE VUOKRATYÖSTÄ VUOSILOMAA?

  • Vuokratyössä sinulle kertyy vuosilomaa kuten muissakin työsuhteissa. Vuosiloman ajankohdasta sovit työnantajasi kanssa. Jos työsuhde on kuitenkin lyhyt, et työsuhteen aikana yleensä ehdi pitämään vuosilomaa. Tällöin vuosiloma korvataan sinulle työsuhteen päättyessä maksettavalla lomakorvauksella. Lomakorvaus vastaa suuruudeltaan vuosilomapalkkaa.

MITEN HENKILÖSTÖYRIYS KÄSITTELEE SINUA KOSKEVIA TIETOJA?

  • Työnantaja saa kerätä työnhakijasta ja työntekijästä ainoastaan sellaisia tietoja, jotka ovat työsuhteen kannalta tarpeellisia. Lähtökohtaisesti tiedot kerätään sinulta itseltäsi eikä työnantaja näin ollen ilman suostumustasi saa etsiä sinusta tietoja esimerkiksi internetistä. Tietojasi säilytetään huolellisesti ja vain sen ajan, kun on tarpeen. Tietojasi luovutetaan muille yrityksille vain suostumuksellasi.

MIKSI TYÖNANTAJAKSI KANNATTAA VALITA YRITYS, JOKA ON LIITTYNYT HENKILÖSTÖALA HELA RY JÄSENEKSI?

  • Kun työnantajanasi on Henkilöstöala HELA ry:n jäsenyritys, se on sitoutunut noudattamaan alan toiminta- ja vastuullisuusperiaatteita. Periaatteiden tarkoituksena on kiinnittää erityistä huomiota työntekijän oikeuksiin sekä vastuullisena työnantajana toimimiseen. Tämä tarkoittaa, että henkilöstöyritys hoitaa rekrytoinnit ammattitaidolla, kohtelee työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja noudattaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa.

MIKSI VUOKRATYÖPAIKKA KANNATTAA OTTAA VASTAAN?

  • Vuokratyön avulla pääset helposti työpaikkaan kiinni. Kaikki työn tekeminen – niin myös vuokratyö – parantaa merkittävästi mahdollisuuksiasi saada jatkossa taas uutta työtä, sillä työnantajat arvostavat kaikkea työkokemusta ja hyvää asennetta. Vuokratyössä, kuten muissakin työsuhteissa, työsuhteen kesto määräytyy sen mukaan, miten pitkäksi aikaa työtä on tarjolla. Vuokratyö tarjoaa erilaisia työsuhteita eri elämäntilanteissa oleville. Sitä voit tehdä myös vakituisessa työsuhteessa. Vaikka aluksi työsuhde olisikin lyhytaikaisempi, se usein johtaa toiseen työhön.

Lista jäsenyrityksistä on tällä sivulla >>

Read the same page in english >>