Ulkomaalaiset työntekijät valtiksi

Huoltosuhteemme yskii. Siksi Suomeen töihin tulemisen on oltava helppoa. Ulkomaalaisia osaajia on houkuteltava aktiivisesti markkinoimalla sekä tarjoamalla suotuisat olosuhteet tulla Suomeen. Ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta on luovuttava, lupaprosesseja nopeutettava ja ulkomaalaisten työntekijöiden kohtaamaa byrokratiaa on johdonmukaisesti karsittava. Ulkomaalaisten opiskelijoiden osaamispääoman hyödyntämiseen sekä työmahdollisuuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Tarvitaan ulkomaalaisen työvoiman kokonaisohjelma. Ohjelmassa on yhdistettävä nyt käynnissä olevat lukuisat työperäisen maahanmuuton projektit ja hankkeet. Ohjelman myötä Suomi nousee Pohjois-Euroopan houkuttelevimmaksi työskentelymaaksi. Jotta ulkomaalaisten työntekijöiden lupa- yms. asiat voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaasti, kaikki ulkomaalaisia työntekijöitä koskevat asiat on keskitettävä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) alaisuuteen. Poikkihallinnollisessa ohjelmassa on kiinnitettävä huomiota lupaprosesseihin, asumiseen sekä työntekijän puolison työmahdollisuuksiin ja perheen palveluihin kuten varhaiskasvatukseen ja koulutukseen.