Työn tekemisen oltava kannattavaa

Erilaiset kannustinloukut heikentävät työllisyysasteen nousua.

Liian monen työikäisen jääminen työelämän ulkopuolelle uhkaa hyvinvointiyhteiskuntaa, sillä sen ylläpitäminen vaatii työstä saatavia verotuloja. Hyvä työllisyys auttaa myös hillitsemään sosiaaliturvamenojen kasvua. Työn tekemisen tulee olla aina kannattavaa. Erilaiset kannustinloukut heikentävät työllisyysasteen nousua. Nykyjärjestelmä ei kannusta työn vastaanottamiseen.

Työllisyyden edistäminen edellyttää laajaa asenneilmapiirin muutosta ja johdonmukaista työllisyyspolitiikkaa. Suomen työllisyysaste on saatava muiden Pohjoismaiden tasolle.

Tarvitsemme sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen tukemaan työn tekemistä. Eri osa-alueet, kuten työttömyysturva, asumisen tuet ja perhevapaat on uudistettava siten, että ne kannustavat nykyistä paremmin työn tekemistä. Kokonaisuudistuksessa on huomioitava vanhempien nopeampi siirtyminen takaisin perhevapailta työelämään. Lisäksi asumisen tukijärjestelmää on selkiytettävä ja sen ehtoja on tarkistettava nykyistä kannustavammaksi.