Suorahaulla tavoitetaan kaikki potentiaaliset hakijat

Mitä suorahaku on, mihin sitä käytetään ja mitä hyötyä siitä on? Tuoconin toimitusjohtaja Janne Karlsson ja tutkimusjohtaja Olli Ruokolainen avaavat suorahaun myyttejä.

Tuoconin viime keväänä ja kesänä toteuttaman rekrytointi- ja suorahakututkimuksen mukaan suurin osa yrityksistä käytti suorahakua osana rekrytointiensa keinovalikoimaa.

”Haastattelimme suurten ja keskisuurten yritysten henkilöstöjohtoa. 90 prosenttia vastaajista käytti rekrytoinnin keinona mediahaun lisäksi suorahakua”, Olli Ruokolainen sanoo.

”Suorahaulle on kuitenkin tarvetta, sillä kohtaanto-ongelma näkyy myös rekrytointimenetelmissä. Eli kun tekijöistä on pulaa, tarvitaan potentiaalisten hakijoiden aktivointia, jotta työlle saadaan paras tekijä”, Janne Karlsson painottaa.

Ruokolaisen mukaan suorahakua käytetään erityisesti silloin, kun tehtävä on tarkkaan määritelty avaintehtävä, johon on ehkä jopa vaikea saada oikeanlaisia osaajia.

”Joskus työpaikanvaihto voi ajatuksena olla liian iso toteutettavaksi, jolloin on hyvä, että me olemme herättämässä parhaiden tekijöiden huomiota. Samalla myös aktivoimme kandidaatteja, jotta ylipäänsä on edellytyksiä saada hyvä lopputulos”, hän sanoo.

Tavoitteena jättää kaikille hyvä fiilis

Suorahausta on paljon hyötyä yrityksille. Haun tavoite on löytää paikkaan mahdollisimman lähelle sellainen henkilö, kun on toivottu. Henkilöllä on oltava myös motivaatiota ja kiinnostusta tehtävään.

”Toimeksiantoa vastaanottaessa mietimme tarkasti, mitkä ovat rekrytoinnin tavoitteet, minkälaiseen tiimiin rekrytoitava menee ja miten rekrytointitavoitteeseen päästään. Meiltä saa myös apua perehdyttämiseen ja tiiminrakentamiseen”, Karlsson kertoo.

Hänen mukaansa asiakas- ja kandidaattikokemukseen panostus kannattaa ja tavoite onkin jättää prosessista kaikille hyvä fiilis.

”Se on meille asiakaspalvelutyötä. Huolehdimme siitä, että kaikille jää kunnioittava ja kehityshaluinen mielikuva prosessista”, Karlsson painottaa.

Tavoitteena ei ole ainoastaan tehdä asiakkaalle täydellinen rekrytointi, vaan myös auttaa yritystä oman liiketoiminnan kehittämisessä.

”Emme tee ainoastaan heille sitä, mitä pyydetään, vaan sen mikä on järkevää. Odotukset ovat myös yritysten puolelta korkealla”, Karlsson sanoo.

Hän myös toivoo, että asiakkaat tekisivät rekrytointeja itsenäisesti, sillä samalla myös rekrytointiosaaminen yrityksen sisällä kehittyy.

Henkilöstöpalvelualan yritys on luotettava kumppani

”Henkilöstöpalveluyrityksen palkkaaminen rekrytoinnin avuksi vaatii luottamusta ja halua ottaa vastaan ulkopuolisen tahon neuvoja. Usein avusta on hyötyä ja neuvoja voi käyttää myös oman ajattelun tukena”, Karlsson summaa.

Mikään organisaatio ei ole hyvä kaikessa, siksi rekrytoinnin ammattilaisten käyttö kannattaa.

”Me voimme aidosti tarjota apua moninaisiin henkilöstökysymyksiin, mutta hyödyn realisoituminen on täysin kiinni siitä, miten palveluitamme osataan käyttää”, hän painottaa.

Pitämällä toiminnan läpinäkyvänä, suorahakukin on loppujen lopuksi avointa.

”Haluamme olla luotettava ja mukava yhteistyökumppani. Rakennamme samalla positiivista työnantajamielikuvaa, jolloin voimme tehdä yhteistyötä myöhemminkin”, Karlsson toteaa.

Kasvavat, kehittyvät ja jatkuvat asiakassuhteet ovat merkki siitä, että luottamus on pystytty lunastamaan aina uudelleen.

”Asiakkaat ovat paljon parempia myyjiä kuin me itse olemme”, Karlsson summaa.

Monipuolinen henkilöstöpalveluala -sarjassa kerrotaan alan tarjoamista työelämään liittyvistä palveluista.