Työsuhdetärppi: Palkattomien ”koevuorojen” teettäminen on lainvastaista

”Koevuorolla” tarkoitetaan tässä tilannetta, jossa työntekijä työskentelisi asiakasyrityksessä ja tekisi tavanomaisia työtehtäviään ”koevuoron” aikana eikä siltä ajalta makseta palkkaa.

Tällaisten ”koevuorojen” teettäminen ei ole lain mukaista. Työhön perehdyttäminen työpaikalla on työaikalain mukaista työaikaa, josta tulee maksaa palkka.

Palkattomien ”koevuorojen” teettäminen vääristää yritysten välistä kilpailua eikä se ole reilua ja vastuullista toimintaa, jolla alamme mainetta saadaan parannettua.

Sen sijaan koulutusta, joka tapahtuu ”luokkahuoneolosuhteissa” (eli ei työpaikalla) ja jonka tavoitteena on parantaa tai ylläpitää työntekijän osaamista ja ammattitaitoa yleisellä tasolla, ei lueta työaikaan. Tällöin mahdollinen palkanmaksuvelvollisuus määräytyy työehtosopimuksen mukaan.