HELAn jäsenet ovat osa alaa edustavaa edunvalvontajärjestöä. Lisäksi jäsenet saavat

Lisäksi

  • Sovellettava työehtosopimus määräytyy vuokratyössä työsopimuslain 2 luvun 9 pykälän mukaan. HELA neuvottelee henkilöstöpalvelualalle yleissitovan työehtosopimuksen.  Sitä sovelletaan henkilöstöpalveluyritysten omassa toimistossa työskentelevään henkilöstöön sekä vuokratyöntekijöihin silloin, kun nämä työskentelevät taloushallinto-, tietojenkäsittely- ja toimistotehtävissä. Työehtosopimukset>>
  • HELA on laatinut henkilöstövuokrausta sekä rekrytointia koskevat yleiset sopimusehdot. Yleiset sopimusehdot selkeyttävät sopimusosapuolten vastuunjakoa ja pelisääntöjä.  Alan yleiset sopimusehdot>>
  • HELA on laatinut alalle erilaisia periaatteita ja sääntöjä, kuten esimerkiksi henkilöstöpalvelualan toimintaperiaatteet, joissa kiinnitetään huomiota muun muassa yrityseettisiin arvoihin sekä työnantajavelvoitteiden noudattamiseen ja henkilöstöpalvelualan ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin pelisäännöt.
    Henkilöstöpalvelualan toimintaperiaatteet >>
    Henkilöstöalan ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin pelisäännöt (pdf) >>