HPL haastaa jäsenyritykset mukaan Vastuullinen työnantaja -kampanjaan!

Oikotien Vastuullinen kesäduuni -kampanja on jo kaikille tuttu. Nyt on lanseerattu myös Vastuullinen työnantaja -kampanja. Vastuullinen työnantaja -kampanjassa mukana olevat työnantajat sitoutuvat kehittämään vastuullisen työnantajajuuden kuutta periaatetta. Kampanjassa haastetaan työnantajat keskustelemaan vastuullisuudesta läpi vuoden sekä kertomaan tarinoita ja kokemuksia vastuullisuudesta työpaikoilla.

Koska HPL:n teemana vuonna 2020 on vastuullisuus, HPL haastaakin kaikki jäsenyritykset osallistumaan Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjaan.

Vastuullisen työnantajan kuusi periaatetta:

 1.  Syrjimättömyys.
  Me olemme kaikki erilaisia. Yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu on hyvinvoivan työyhteisön a ja o. Esimerkiksi sukupuoli tai syntyperä ei saa olla peruste sen enempää syrjinnälle kuin suosinnalle. Tällaista havaittaessa vastuullinen työnantaja puuttuu tilanteeseen matalalla kynnyksellä.
 2.  Joustaminen ja työelämän tasapaino.
  Elämässä voi tapahtua kaikenlaisia käänteitä, jotka saattavat vaikuttaa työntekijän hyvinvointiin sekä jaksamiseen myös työpaikalla. Vastuullinen työnantaja kuuntelee työntekijää ja joustaa parhaansa mukaan elämän eri vaiheissa
 3.  Esimiestyöhön panostaminen.
  Hyvä esimies on läsnä työntekijöiden arjessa ja kiinnostunut työpaikan päivittäisistä tapahtumista. Ihmislähtöinen, kuunteleva esimiestyö on iso osa vastuullista työnantajuutta! Sen toteuttamiseen tulee varata aikaa ja sitä on myös kehitettävä johdonmukaisesti
 4.  Työn sisältö ja merkitys.
  Työntekijälle on tärkeää kokea, että hänen työpanoksensa on merkityksellinen. Vastuullinen työnantaja auttaa työntekijää löytämään oman, selkeän roolin organisaatiossa ja antaa työntekijälle palautetta säännöllisesti. Kun odotukset ja tavoitteet ovat tiedossa, voivat sekä työnantaja että työntekijä paremmin edistää yhteisiä päämääriä. Työnantaja mahdollistaa työntekijän kehittymisen ja jatkuvan oppimisen
 5. Tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus.
  Palkka on tärkeä motivaatiotekijä, joka lisää myös työn merkityksellisyyden kokemusta. Tehdystä työstä tulee aina saada asianmukainen korvaus. Palkasta on hyvä keskustella säännöllisin väliajoin ja erityisesti työntekijän kehittyessä. Työntekijän tulee saada palkka ajoissa ja oikein
 6.  Hyvä hakijakokemus.
  Vastuullinen työnantaja välittää hakijasta koko hakuprosessin ajan. Jokainen hakija on arvokas! Työnantajan on asianmukaisesti viestittävä rekrytoinnin etenemisestä – myös siinä tilanteessa, ettei hakija tule valituksi paikkaan.

Lue lisää  kampanjasta >>
Ilmoittaudu mukaan >>