Palveluiden ulkoistaminen

Tukitoimintojen ulkoistaminen saattaa nousta esiin yrityksen etsiessä säästökohteita. Onnistunut ulkoistus vapauttaa resursseja ydinliiketoimintaan, ja tekee organisaatiosta monella tapaa joustavamman.  Lisäksi ulkoistuksella yritys voi ostaa itselleen asiantuntijapalveluita, joita ei omasta yrityksestä löydy ilman uuden henkilön rekrytointia.

Ulkoistettu henkilöstöhallinto

Nykyään työelämän sääntely ja työlainsäädäntö tekevät asioista haastavampia ja tämä edellyttää henkilöstöhallinnon tekijöiltä monenlaisen asian osaamista. Myöskään HR-osa-alueiden merkitystä henkilöstölle ja liiketoiminnalle ei osata arvostaa tarpeeksi, koska ne liitetään usein ainoastaan operatiiviseen toimintaan. HR-toiminto voi tuoda yritykselle kuitenkin myös uutta osaamista liiketoiminnan kehittämiseen.

Viisi vinkkiä HR-kumppanin valintaan

  1. Rakenna pitkäjänteinen yhteistyö hr-kumppanin kanssa. Alussa tarvitaan aikaa yrityksen toimialan ja tarpeiden sisäistämiseen.
  2. Vaadi hr-kumppanilta asiantuntemusta ja kokemusta HR-ulkoistuksista.
  3. Valitse vastuullinen hr-kumppani.
  4. Aseta kumppanuudella selkeät  tavoitteet ja varmista, että tuloksia myös mitataan yhteisesti sovituilla mittareilla.
  5. Edellytä, että hr-kumppani  on aidosti kiinnostunut yrityksesi liiketoiminnan sekä henkilöstön ja sen osaamisen kehittämisestä.