Rekrytointi

Henkilöstöpalveluyritykset tukevat asiakkaitaan rekrytoinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa. Rekrytointi on yksi organisaation merkittävimmistä investoinneista. Rekrytoinnin tavoitteena on löytää avoimeen tehtävään mahdollisimman hyvä työntekijä ja työntekijälle mahdollisimman hyvä työ ja työpaikka.  

Henkilöstöpalveluyritykset ovat rekrytoinnin asiantuntijoita

Henkilöstöpalveluyritysten avulla rekrytoinnissa vältytään virhearvioinneilta ja rekrytointi on laadukasta, nopeaa, kustannustehokasta ja työnantajamielikuvaa tukevaa. Neutraalin asiantuntijan apu rekrytoinneissa vahvistaa hakijoiden tasavertaista kohtelua ja päätöksenteon objektiivisuutta. Lisäksi se säästää rekrytoivalta organisaatiolta aikaa ja vaivaa, jolloin organisaatio voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja -toimintaansa.

Asiakas voi hankkia henkilöstöpalveluyritykseltä palveluna jonkin tietyn rekrytoinnin vaiheen tai koko rekrytoinnin aina suunnittelusta työntekijän valintaan. Henkilöstöpalveluyritykset osaavat hyödyntää rekrytoinneissa juuri niihin soveltuvia hakumenetelmiä ja -kanavia ja tarjoavat asiakkaidensa käyttöön laajat työntekijä- ja työnantajarekisterit sekä eri toimialojen tuntemuksen.

Hyvän rekrytoinnin muistilistassamme on kuvattu onnistuneen rekrytoinnin eri vaiheet ja niiden edellyttämät toimenpiteet. Muistilista on kaikkien työntekijöitä rekrytoivien organisaatioiden ja esimiesten käytettävissä.

Hyvän rekrytoinnin muistilista (pdf) >>

Suorahaku eli headhunting

Suorahaun eli headhuntingin avulla henkilöstöpalveluyritys etsii sopivia ehdokkaita työtehtävään erilaisten verkostojen kautta ilman, että työpaikasta ilmoitetaan julkisesti. Asiakasyritys voi esimerkiksi kehittää uutta liiketoimintaa eikä halua, että siihen sisältyvää tehtävää laitetaan avoimeen hakuun.

Suorahaku on käytetty menetelmä erityisesti asiantuntija- ja esimiesrekrytoinneissa. Yritys on yhteydessä potentiaalisiin osaajiin suoraan ja tiedustelee heidän kiinnostustaan tehtävään.  Lopullisen valinnan palkattavasta työntekijästä tekee aina tuleva työnantaja.

Henkilö- ja soveltuvuusarviointi

Henkilö- ja soveltuvuusarviointi on rekrytoinnin työkalu, joka auttaa selvittämään työnhakijan ominaisuuksia, vahvuuksia ja soveltuvuutta työtehtävään. Arviointi vähentää riskiä virherekrytointiin, sillä se tuo tukea päätöksentekoon ja varmuutta valintoihin.

Henkilö- ja soveltuvuusarvioinnissa käytetyt menetelmät valitaan työn ja sen vaatimusten perusteella. Arviointi lähtee aina liikkeelle esimiehen ja arvioitsijan välisestä keskustelusta. Osapuolet käyvät keskustelussa läpi työnkuvan ja muodostavat yhteisen ymmärryksen työssä vaadittavista kyvyistä, pätevyyksistä ja ominaisuuksista. Arvioitavat kompetenssit ovat aina tehtäväkohtaisia.

Paitsi soveltuvuutta työtehtävään, arvioinneissa kartoitetaan myös yksilön sopivuutta työyhteisöön ja -kulttuuriin. Henkilöarviointeja käytetään myös organisaation sisällä, kun edessä on henkilöstöjärjestelyjä tai kehittämistarpeita.

Kansainvälinen rekrytointi tuo osaavia työntekijöitä Suomeen

Osa henkilöstöpalveluyrityksistä tarjoaa myös kansainvälisen rekrytoinnin palveluita. Kansainvälinen rekrytointi on oma, erityistä ammattitaitoa vaativa rekrytoinnin osa-alue, joka edellyttää, että henkilöstöpalveluyritys tuntee globaalit työmarkkinat, on hankkinut kulttuuriosaamista ja kansainvälisiä kumppaniverkostoja sekä osaa ratkaista kotoutumisen haasteita.

Henkilöstöpalveluyritykset edistävät aktiivisesti työperäistä maahanmuuttoa, joka turvaa suomalaisten yritysten kasvun ja menestymisen edellytyksiä, ja on avainasemassa ratkaisemassa työmarkkinoillamme vallitsevaa työvoimapulaa.

Henkilöstöpalvelualan ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin pelisäännöt tukevat jäsenyritystemme eettistä ja lainmukaista rekrytointia. Pelisäännöt koskevat tilanteita, joissa henkilöstöpalveluyritys tuo tai rekrytoi ulkomaisen työntekijän Suomeen itse tai yhteistyökumppanin avulla.

Henkilöstöalan ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin pelisäännöt (pdf) >>