Ajankohtaisinfo 28.5.2024 klo 10-11.15: Palkka-avoimuusdirektiivi & hallitusohjelman muutokset työlainsäädäntöön

Teams-info Henkilöstöala HELAn jäsenyrityksille.

Asiantuntija Katja Leppänen, EK: Palkka-avoimuusdirektiivin vaikutukset Suomen lainsäädäntöön

Euroopan parlamentti hyväksyi palkka-avoimuusdirektiivin vuonna 2023, minkä seurauksena EU:n jäsenvaltioiden on saatettava direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään kolmen vuoden kuluessa, kuitenkin viimeistään vuoden 2026 aikana. Palkka-avoimuusdirektiivin tarkoituksena on tuoda tasa-arvoa ja läpinäkyvyyttä yhtiöiden palkitsemiseen. Käydään läpi, mitä muutoksia direktiivi tuo työnantajille ja mitä direktiivi ei ainakaan edellytä.

Asiantuntija Suvi Lahti-Leeve, EK: Hallitusohjelman muutokset työlainsäädäntöön

Käydään läpi missä vaiheessa hallitusohjelman työlainsäädäntöä koskevat hankkeet ovat, millaisia muutoksia on odotettavissa ja mikä niiden oletettu aikataulu on. Esillä ovat: työrauhalainsäädännön muutokset, paikallisen sopimisen edistäminen, vientivetoisen työmarkkinamallin vahvistaminen, yhteistoimintalain muutokset, lakihanke suojelutyön turvaamisesta sekä sairausajan palkkaa ja irtisanomissuojaa koskevat hallitusohjelman kirjaukset.

Ilmoittaudu tästä >>

Kun olet ilmoittautunut, saat muutaman päivän päästä Teams-kalenterikutsun infoon.