Työajoissa tarvitaan joustoja myös työntekijöiden tarpeisiin

Olen kiertänyt viime viikkoina monissa tilaisuuksissa ja kuullut paljon puhetta siitä, millaiset mahdollisuudet työtä tekevillä on vaikuttaa siihen, milloin ja miten pitkään he töitä tekevät.

Viime viikolla olin puheenjohtajana SAK:n edustajiston kokouksessa. Edustajiston jäsenet kertoivat puheissaan, miten kaiken työvoimapulan keskellä osatyökykyisten, maahanmuuttajien ja ikääntyneiden on edelleenkin vaikea löytää paikkaansa työmarkkinoilta.

Elävänä esimerkkinä tästä on PAMin jäsen, johon törmäsin jokin aika sitten. Muutama vuosi sitten hän oli tuki- ja liikuntaelinsairauden vuoksi pitkään työkyvyttömänä ravintola-alan työstään ja myös eläkeyhtiön tukemassa työkokeilussa. Työkokeilut eivät onnistuneet ja työkyvyttömyyseläke oli vireillä reilusti alle nelikymppisenä. Nyt hän tekee kokoaikaisena kaupan alan töitä. Kuntoutuminen oli tapahtunut ottamalla vastaan oman jaksamisen mukaan töitä vuokratyöntekijänä, alkuun harvakseltaan, sitten useammin kokeillen myös erilaisia työtehtäviä.

Marraskuun alussa aluehallintovirasto teki ratkaisun, jonka mukaan alustatalousyhtiö Woltin kuskit ovat työsuhteisia työntekijöitä. Woltin kuskit heittävät keikan kerrallaan ja saavat korvauksen työstään yrittäjäasemassa. Niistä heidän pitäisi maksaa työkalut, vakuutukset ja kerryttää rahaa sairaus- ja muita lomia varten. Woltin mukaan kuskit ovat tyytyväisiä, koska he voivat tehdä työtä haluaminaan aikoina juuri sen verran kuin haluavat. Wolt onkin kertonut valittavansa päätöksestä ja jatkavansa nykymallilla, koska kerrotun kaltainen vapaus on mahdollista vain yrittäjäsuhteessa.

Henkilöstöpalveluyritykset tarjoavat osaltaan työllistymismahdollisuuksia työntekijöille. Niiden mallissa työntekijöiden oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa työaikoihinsa onnistuu työsuhteessa.

Palvelualoilla on totuttu joustaviin työaikoihin, jotka taipuvat työnantajan tarpeisiin. Meidän tavoitteenamme on, että myös työntekijöiden tahdosta lähtevät työaikajoustot tulisivat useammin mahdollisiksi.

Tiedän, että Henkilöstöpalveluyritysten liitto edellyttää jäseniltään toiminta- ja vastuullisuusperiaatteisiin sitoutumista ja sitä pidän hyvänä. Ei liene kuitenkaan yllätys, ettemme PAMissa pidä vuokratyösuhdetta minään yleisenä ideaalina. Tärkein syy siihen on kaikkiin silppu- ja pätkätyösuhteisiin liittyvä toimeentulon ja työsuhteiden jatkumisen epävarmuus.

Näemme myös edelleen tilanteita, joissa vuokratyötä käytetään heikentämään esimerkiksi työsuhdeturvaa tai työehtoja vakituiselta henkilökunnalta. Sekin koetaan ongelmaksi, ettei luottamusmiehiä ole.
Laajat aukioloajat, sairastumiset, erilaiset sesongit ja satunnaiset työhuiput ovat todellisuutta tulevaisuudessakin ja vaativat eri työpaikoilla väliaikaisia työntekijöitä. Se tietää henkilöstöpalvelualalle menestystä ja pysyvää työvoiman tarvetta.

Toivonkin, että entistä useampi vuokratyöntekijä voisi jatkossa tehdä halutessaan alalla kokoaikaista työtä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Tämä voisi olla win-win-win-win-tilanne, jossa asiakas, työntekijä, henkilöstöpalveluyritys ja koko yhteiskunta voittavat.

Annika Rönni-Sällinen
Puheenjohtaja, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Juristi, joka teki gradunsa vuokratyöstä