Yrityksen kansainvälistymisen voi aloittaa sisältä päin

Kansainvälisten osaajien rekrytoinnista haetaan ratkaisua Suomen väestön vanhenemiseen ja työvoimapulaan. Hallituksen tavoitteet on kuvattu syyskuussa 2021 hyväksytyssä  Koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton tiekartassa 2035.

Tavoitteet ovat kunnianhimoiset; 50.000 osaajaa vuoteen 2030 mennessä ja sen jälkeen 10.000 osaajaa vuosittain. Kansainvälisten opiskelijoiden määrää aiotaan kasvattaa nykyisestä viidestä tuhannesta vuodessa jopa viiteentoistatuhanteen per vuosi ja tarkoitus on, että heistä kolme neljästä työllistyy Suomeen valmistumisensa jälkeen. Lisäksi tarvitsemme ammattiosaajia ulkomailta lähes jokaisella alueella – ohjelmistosuunnittelijoita, teknologia-asiantuntijoita, koneistajia, hitsareita, kokkeja, sairaanhoitajia ja niin edelleen.

Jotta tavoitteisiin päästäisiin, on saatava aikaan merkittäviä muutoksia sekä vetovoimassa että pitovoimassa. Henkilöstöpalvelualan yrityksillä on varmasti paras tieto pullonkauloista ja ”mistä kenkä puristaa”. Suomi ei ole tarpeeksi tunnettu maailmalla, lähtömaissa tarvitaan luotettavat kumppanit, lupaprosessit täytyy saada nopeiksi ja joustaviksi, lähtömaakoulutukset sujuviksi ja asettautumisen palveluita tulee olla tarjolla.

Iso haaste on myös vastaanottavassa päässä, eli suomalaisten yritysten ja työnantajien valmiuksissa rekrytoida kansainvälisiä osaajia. Vain jotkin ohjelmistoalan yritykset, isot kansainvälisesti toimivat konsernit ja pelialan studiot ovat tänä päivänä aidosti monikansallisia ja monikulttuurisuus on osa niiden arkea. Jos yritykseen töihin tuleva ulkomaalainen työntekijä ei löydä paikkaansa organisaatiossa, ohjeistus ja vuorovaikutus ei toimi, esimiehen kanssa ei synny luottamusta, niin eihän työn tuloksissakaan ole hurraamista.

Yritykset, jotka panostavat ”sisäiseen kansainvälistymiseen”, ovat houkuttelevia myös monille suomalaisille, jotka haluavat työskennellä kansainvälisessä yrityksessä. Monelle suomalaiselle yritykselle vienti ja kansainvälinen kasvu ovat strategisia tavoitteita. Turvallisin tapa kansainvälistyä on kasvattaa ymmärrystä kansainvälisestä johtamisesta, prosesseista, työkaluista ja vuorovaikutuksesta jo kotipesässä. Kansainväliset tiimit menestyvät, oli se sitten kotimaassa tai maailmalla.

 

Ulla Hiekkanen-Mäkelä
Head of Talent Boost