Vuokratyöntekijätutkimus 2024: vastaajia yli 9500, työn suositteluprosentti 89

Valtakunnallinen tutkimus henkilöstöalan yrityksissä työskentelystä eli Vuokratyöntekijätutkimus toteutettiin nyt kymmenennen kerran.

Lue lisää myös aiheen omalta sivulta täältä>>

 

Vuokratyöntekijät tyytyväisiä nopeaan työllistymiseen ja hyvin hoidettuun hakuprosessiin

Työnhaku henkilöstöalan yrityksistä koetaan helppona ja työtä saadaan nopeasti, kertoo Henkilöstöala HELAn teettämä tuore tutkimus.
Työtä saaneista lähes 4/5 sai työtä kahden viikon sisällä. Vastaajat kokivat työhaastattelun hyvin hoidetuksi (4,40, asteikolla 1-5) ja rekrytoijien olevan ammattitaitoisia ja osaavia. Vastaajia oli yli 9500, 47:stä yrityksestä.

Kymmenennen kerran toteutetussa tutkimuksessa selvitettiin, mitä mieltä vuokratyöntekijät itse ovat työnsä sisällöstä ja mielekkyydestä, motivaatiostaan, työstä asiakasyrityksissä ja omasta työnantajastaan. Ensimmäisestä, vuoden 2007 tutkimuksesta tulokset ovat kehittyneet jatkuvasti samaan, yhä myönteisempään suuntaan.

Henkilöstöala HELA iloitsee siitä, että tutkimus kertoo henkilöstöalan vahvasta ja osaavasta roolista työllistäjänä ja rekrytoinnin ammattilaisena. Tuoreimman tutkimuksen mukaan työnhaku henkilöstöalan yrityksestä on helppoa (4,34) ja työnantaja on hoitanut asianmukaisesti palkanmaksun ja muut työsuhdeasiat (4,46).

Henkilöstöalan yritykset ovat työllistämisen ammattilaisia

Henkilöstöalan rooli maahanmuuttajien työllistäjänä on tärkeä ja alan yritykset tuntuvat onnistuneen siinä hyvin. Tutkimuksen yli tuhat englanniksi vastannutta olivat kaikkein tyytyväisimpiä: heistä selvästi yli yhdeksän kymmenestä suosittelee omaa työnantajaansa tuttavilleen. Tähän vastaajaryhmään kuuluvat löytävät työtä merkittävän paljon omien kanaviensa ja tuttaviensa suosittelujen kautta.

Vuokratyössä työntekijöiden osaaminen kehittyy ja hyödyttää tulevaisuutta

Vuokratyöntekijät kokevat, että ovat pystyneet hyödyntämään ja kehittämään osaamistaan työssään aiempaa enemmän (4,07). He uskovat voivansa hyödyntää työssä oppimiaan asioita ja saamiaan kokemuksia myös tulevaisuudessa (4,17). Vastaajat kokevat vuokratyön myös auttavan saamaan jatkossa uusia työmahdollisuuksia (3,93).

Vastaajat tuntevat myös jaksavansa työssä hyvin (4,08) ja he kokevat työn olevan sitä, mitä heille luvattiin (4,27). He myös pitivät hyvänä, että henkilöstöalan yritykseen laitetun hakemuksen tiedot ovat käytössä monien työpaikkojen hauissa.

Aiempaa enemmän vastaajia eläkeläisten joukosta

Tutkimukseen vastasi aiempaa enemmän eläkkeellä olevia, heitä oli lähes 500. Eläkeläiset ovat hieman muita vastaajia tyytyväisempiä lähes kaikilla mittareilla. Erityisen tyytyväisiä he olivat työnsä sisältöön ja työnantajaansa. Eläkeläisten on helppo jatkaa työntekoa henkilöstöalan yritysten kautta ja he kokivatkin mm. työnhaun henkilöstöalan yrityksestä helppona. He jaksavat työssään muita hieman paremmin ja kokevat työn olevan sitä, mitä luvattiin.

Alla tietoa tutkimuksesta:

  • Henkilöstöala HELA teetti valtakunnallisen tutkimuksen henkilöstöalan yrityksissä työskentelystä eli ns. Vuokratyöntekijätutkimuksen nyt 10. kerran. Ensimmäinen tutkimus tehtiin yli 15 vuotta sitten vuonna 2007. Tutkimukset on toteuttanut Promenade Insight Oy.
  • Tutkimus on ainutlaatuinen sekä laajan sisältönsä että vastaajamääränsä vuoksi.
  • Tutkimuksessa selvitettiin vuokratyöntekijöiden mielipiteitä työn sisällöstä ja motivaatiosta, työstä asiakasyrityksissä, mielipiteitä henkilöstöalan yrityksestä työnantajana ja vuokratyön mielekkyydestä. Henkilöstöalan yritykset välittivät tutkimuksen vastauslinkin niille työntekijöille, jotka nyt työskentelivät tai ovat työskennelleet heidän kauttaan.
  • Tutkimukseen vastasi yli 9500 vuokratyöntekijää 47:stä henkilöstöalan yrityksestä kautta maan. Vastanneita oli ikäryhmistä alle 25-vuotiaat – yli 63-vuotiaat. Vanhimpien vastaajamäärä nousi aiemmista tutkimuksista.
  • Vastaajista 50 % on suorittanut toisen asteen tutkinnon, 5 % opiskelee toisen asteen tutkintoa, 20 %:lla on korkeakoulututkinto, 12 % opiskelee korkeakoulututkintoa, muita/ peruskoulun suorittaneita on 13 %.