Uusia työntekijöitä liittoon

HPL:ssa on aloittanut kaksi uutta työntekijää 8.1.2018.

FM Antti Siika-aho työs­ken­te­lee elin­kei­no­po­liit­ti­se­na asian­tun­ti­ja­na ja OTMPetri Ellimäki la­ki­mie­he­nä.

”Ant­ti tuo vah­vis­tus­ta HPL:n elin­kei­no­po­liit­ti­seen edun­val­von­taan ja Pet­ri puo­les­taan vah­vis­taa ko­ke­muk­sel­laan jä­sen­neu­von­nan puol­ta. Li­säk­si hän pys­tyy hoi­ta­maan alaa kos­ke­vat oi­keu­den­käyn­nit”, to­te­aa toi­mi­tus­joh­ta­ja Merru Tuliara.

Antin ja Petrin yhteystiedot löytyvät HPL:n verkkosivuilta >>

Lisätietoja:

Mer­ru Tu­lia­ra
Toi­mi­tus­joh­ta­ja
p. 040 562 6466
Kuvassa Petri Ellimäki (vas.) ja Antti Siika-aho. Kuvaaja: Milla Honkanen