Työsuhdetärppi: Loman antaminen

Vuokratyöntekijä olisi halunnut pitää lomansa alkukesästä, mutta lomaa ei pystytä antamaan kuin vasta elokuussa. Voiko työnantaja määrätä vuosiloman ajankohdan?

Kyllä voi. Lähtökohtaisesti työnantaja voi päättää vuosiloman ajankohdan, mutta työntekijöiden esittämät lomatoiveet on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan. Lomien sijoittamisessa on myös noudatettava työntekijöiden tasapuolista kohtelua. Lomia ei saa sijoittaa toistuvasti työntekijän toiveiden vastaisesti ilman riittäviä perusteita. Loman ajankohdasta on ilmoitettava työntekijälle viimeistään kuukautta ennen loman alkamista.

Vuokratyöntekijällä on yhtäläinen oikeus palkalliseen vuosilomaan kuin käyttäjäyrityksen omilla työntekijöillä. Varsinainen kesälomakausi sijoittuu 2. toukokuuta – 30. syyskuuta väliselle ajanjaksolle. Henkilöstöpalveluyritys vastaa siitä, että vuokratyöntekijä saa vuosilomansa lomakauden aikana. Mikäli loman antaminen lomakaudella aiheuttaa kausiluonteisessa työssä olennaisia vaikeuksia työnantajan toiminnalle, kesäloma voidaan antaa lomakauden ulkopuolella saman kalenterivuoden aikana. Myös kausiluonteisessa työssä loman jakamisessa tulee ottaa huomioon työntekijän toive. Töiden jatkuminen on pyrittävä ensisijaisesti järjestämään esimerkiksi vuosilomien porrastamisella tai käyttämällä sijaistyöntekijöitä.

Aina ei ole mahdollista toteuttaa työntekijöiden lomatoiveita. Lomia määrätessä tulee ottaa huomioon muun muassa käyttäjäyrityksen omien työntekijöiden vuosilomat sekä käyttäjäyrityksen toiminta ja toimiala. Käyttäjäyrityksen kanssa olisikin hyvä tehdä yhteistyötä vuosilomien suunnittelussa, jotta tasapuolisuusvaatimus täyttyy ja työt sujuvat myös lomakausien aikana suunnitellusti. On myös tärkeä muistaa, että työnantajalla on velvollisuus selvittää työntekijöille vuosiloman antamisessa työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet.

Tilanteissa, joissa sopivaa ajankohtaa lomalle on vaikea löytää, lomaa ei kuitenkaan saa korvata rahalla esimerkiksi siten, että lomakorvaus maksetaan jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Vuosiloma on osa työaikasuojelua, joten vuosilomalain määräyksiä kannattaa noudattaa tarkasti.

Olethan yhteydessä jäsenneuvontaan, mikäli vuosiloman antamisesta herää kysymyksiä.