Sari Pirttiluoto

Tulevaisuuden työllisyyspalveluja rakentamassa

Sopimuksellisuus tuo sitoutumista yhteiskehittämiseen, mutta arjen tasolla kysymys on keskinäisestä vuorovaikutuksesta, toisilta oppimisesta ja pitkäjänteisestä kehittämisestä ihmisten kesken.

Olen saanut olla mukana kehittämistyössä alusta asti ja meidän tekijöiden into löytää yhteisiä tekemisen paikkoja on ollut hienoa todeta. Tässä blogissa avaan hieman Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen näkökulmasta sitä, kuinka julkisen ja yksityisen yhteiselo on sujunut, millaisia kokeiluja on tehty ja millaisia kokemuksia yhteinen matka on tuottanut.

Piloteista kohti volyymipalvelua

HPL-kumppanuuteen on kuulunut erilaisten yhteisten ja tehostettujen toimintamallien pilotointi. Staffpointin ja Baronan kanssa on kokeiltu mm. erilaisia työnhakijan esittely- ja työtarjousmalleja työvoimapula-alojen avoimiin paikkoihin ja rakennettu yhteistä rekrytiimimallia, jossa tekijät vaihtavat tietoa työnantajien tarpeista viikoittain. On järjestetty rekrytapahtumia virtuaalisesti ja livenä, hyödynnetty yhteisiä tiloja, järjestetty aamukouluja, räätälöity koulutusratkaisuja ja muun muassa oppisopimusmallia yhdessä oppilaitosten kanssa. On markkinoitu työmahdollisuuksia ja yrityslähtöisiä koulutuksia yhdessä ja erikseen sekä tamperetyonhakijoille.fi -sivustolla.

Tuloksia olemme saavuttaneet sekä koulutusrintamalla että työllistämisen suhteen, mutta volyymillisesti isompiin työllistymislukuihin päästään siinä vaiheessa, kun pilotoinneilla on hiottu tehokkaimmat mallit ja ne voidaan siirtää volyymipalveluiksi. Yhteistyö työllisyyspalvelujen OMA-valmentajien, yrityskoordinaattoreiden ja pilottikumppaneiden rekrytoijien kesken on nyt jo osoittautunut erittäin arvokkaaksi ja se tuottaa meille julkisille toimijoille lisää toimialaosaamista sekä madaltaa kynnystä tehdä yhteistyötä työnantajien kanssa.

Yhteinen tahtotila kokeilla, kehittää ja hitsata toimintoja yhteen on perusta, mistä on helppo lähteä työstämään konkreettisia pilotointeja. Lisäksi me kaikki haluamme ratkoa työvoimapula-alojen hakijapulaa ja auttaa esimerkiksi nuoria työllistymään. Meillä on halu hakea sopivan matalaa rekrytointikynnystä asiakkaille ja ottaa tarvittaessa rekrytointeihin mukaan monipuoliset valmentavat, tutustuttavat ja osaamista kehittävät palvelut. Me takaamme asiakasvirtaa pilottiyrityksiin ja he haastattelevat kaikki meiltä ohjatut hakijat matalalla kynnyksellä. Pilottiyritykset työllistävät sopivat työnhakijat ja toisaalta antavat meille palautetta asiakkaiden työllistymisen potentiaalisuudesta silloin, kun työllistyminen ei syystä tai toisesta onnistu.

Uutta ei rakenneta tekemällä kuten ennenkin

Vuoden mittaiselle yhteiselle matkalle mahtuu yhteisiä palavereja eli tunteja ja tunteja työstämistä yhteisen tavoitteen eteen. On opittu työttömyysturvasta, konsultoitu Kehan oikeudellista tukea, viilattu paikkailmoituksien yksityiskohtia, testattu Oma asioinnin työnantajanäkymiä ja tutkittu salassapitosäännöksiä. Suurin yhteisen tekemisen este onkin tiukassa lainsäädännössä, joka jäykistää prosesseja, joita päinvastoin haluaisimme liinata ja tehostaa. Aikaa menee myös yhteiseen keskusteluun ja isoilla korvilla kaverin kuunteluun. Uutta ei rakenneta tekemällä kuten ennenkin ja matkan varrella on tehtävä muutoksia silloin kun huomataan, että joku yhteinen tekeminen ei tuota sitä tulosta, mitä haetaan. Keskusteluja on käyty esimerkiksi asiakasprofiilien osuvuudesta ja toisaalta työpaikkoihin työllistymisen esteistä. Matkan varrella sprinttejä kerta kerralla hiotaan paremmiksi ja tuloksekkaammiksi. Opitaan puolin ja toisin siitä maailmasta ja lainalaisuuksista, missä toinen työtänsä parhaan kykynsä mukaan tekee.

Kaikki tehty yhteinen tekeminen on tärkeää, koska samalla tunnistamme myös toistemme mahtavat erityisosaamiset ja vahvuudet, joilla voimme tehostaa osaavan työvoiman tuottamista. Tällöin eniten yhteisestä tekemisestä hyötyvät sekä työnhakija- että työnantaja-asiakkaat. Yhteistekemisellä luomme pohjaa tulevaisuuden yhteistyölle uusiin työllisyydenhoidon rakenteisiin. Silloin toivottavasti voimme hyödyntää molempien erityisosaamista ja yhdistää voimiamme osaavan työvoiman tuottamisessa vielä paljon syvällisemmin, kuin tänä päivänä on mahdollista. Tämä on varmasti meidän kaikkien yhteisen kehittämisen tekijöiden toive.

Sari Pirttiluoto
Sari Pirttiluoto toimii Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluissa erityisasiantuntijana. Hänen työhönsä kuuluu jatkuvaan oppimiseen ja palveluekosysteemeihin liittyvien kumppanuuksien, toimintamallien ja palvelujen kehittäminen.