Alanvaihtoa pohtii yhä useampi, toteutus vaatii sitoutumista – uudelle alalle voi päästä intensiivikoulutuksen kautta

Vaihtopäätöksen jälkeen vanhalle alalle palaa ani harva. IT-alalla aiemmasta urasta on hyötyä monin tavoin.

Yhä useampi pohtii säännöllisesti paitsi työpaikan, myös alan vaihtoa. Työelämässä olevista puolet uskoo vielä vaihtavansa toimialaa työuransa aikana, alle 40-vuotiaista näin uskoo Baronan Työelämätutkimuksen mukaan yli 70 prosenttia. Alanvaihtoa harkitsevia on Baronan tutkimuksen mukaan eniten asiakaspalvelu-, matkailu- ja ravintola- sekä logistiikka-alalla työskentelevien keskuudessa.

Consultant Manager Essi Itkonen työskentelee rekrytoinnin parissa henkilöstöpalvelu- ja rekrytointiyritys Academic Workilla ja on työssään huomannut alanvaihdon lisääntyneen pandemian myötä. Tällä hetkellä varsinkin ravintola- ja hoitoalalta pyritään nyt uusille toimialoille.

Academic Work yhdistää korkeakoulutettuja nuoria ammattilaisia oman alan työpaikkoihin.
– Nuorilla ammattilaisilla ei tässä yhteydessä tarkoiteta ikää vaan ammattivuosia kyseisellä uralla, eli alanvaihtajat kuuluvat kohderyhmäämme, Itkonen täsmentää.

Perinteisen työpaikan ja tekijän yhdistämisen lisäksi Academic Work tunnetaan sisaryritys AW Academysta, joka järjestää alanvaihtajille suunnattuja intensiivikoulutuksia.

Essi Itkonen on erikoistunut IT-alan rekrytointeihin.
– IT-alalle tuleville motivaationa on usein se, että alalla riittää töitä myös tulevaisuudessa. Se on kehittyvä ala, jossa on paljon erilaisia mahdollisuuksia erikoistumiseen ja osaamisen laajentamiseen, Itkonen kuvailee.

Vanhasta irrottautuminen ei ole helppoa

Alan vaihtaminen ei ole yksinkertaista. Harva ryhtyy siihen hetken päähänpistosta edes pandemian kurittamilla aloilla. Itkosen puheille päätyvät ovat jo suunnitelmiensa suhteen pitkällä. Keskustelu rekrytointialan ammattilaisen kanssa yleensä kasvattaa varmuutta omasta päätöksestä. Toisinaan alanvaihtaja saa Itkosen kertomista mahdollisuuksista vielä ideoita suunnata hieman eri tehtäviin, kuin mitä oli itse alalta ensin ajatellut. Useimmiten syynä tähän on se, että harva osaa hahmottaa alan laajuutta ja monipuolisuutta etukäteen.

Jos työvuosia on jo takana, ihmiset osaavat Itkosen mukaan hyvin tunnistaa omat vahvuutensa, joita pystyvät hyödyntämään myös uudella uralla.
– Moni alanvaihtaja on pohtinut asiaa jo pitkään. Lomautus tai huomattava työmäärän kasvu nykyisissä työtehtävissä on vain se viimeinen tönäisy, jonka myötä uskaltautuu irrottautua vanhasta, Itkonen pohtii.
– Kokonaan uuden tutkinnon tekeminen vie vuosia. Jos on ollut töissä useamman vuoden ja on ehkä jo perhettä ja asuntolainaa, irrottautuminen työelämästä opiskelija-arkeen on taloudellisesti haastavaa. Jos on jo opiskellut yhden tutkinnon, myös ensikertalaiskiintiöt vaikeuttavat opiskelemaan pääsyä.

Intensiivikoulutuksen kautta IT-alalle

Academic Workin sisaryritys AW Academy järjestää kolmen kuukauden intensiivikoulutuksia IT-alalle ja osaajapulan pahasti vaivaamille insinöörialoille, kuten rakennus- ja teollisuusautomaatioon. Intensiivikoulutus mahdollistaa nopean siirtymisen uudelle uralle. Itkonen kertoo esimerkin kahdesta ravintola-alalla aiemmin työskennelleestä.
– Molemmat henkilöt olivat jo alaa alun perin valitessaan pohtineet IT-alaa vaihtoehtona, mutta ihmisläheisyyden vuoksi valinneet ravintola-alan. Kun koronapandemia alkoi, ala näytti epävarmuutensa. Viime keväänä molemmat hakivat kolmen kuukauden intensiiviohjelmaan, jossa koulutettiin tietyn järjestelmän käyttäjäksi. Nyt molemmat työskentelevät asiakasyrityksessämme juniorikonsultteina. Tällaista koulutusmatkaa on ollut hieno seurata ja tukea, Itkonen kertoo.

Intensiivikoulutusten haasteena on, ettei niihin saa Kelan opintotukea. Aikuiskoulutustukea opiskeluun saattaa saada, jos ehdot sen saamiseksi muuten täyttyvät.
– Intensiivikoulutuksiin hakeutuu sekä alan vaihtajia että heitä, jotka haluavat syventää osaamistaan. Intensiivikoulutukseen osallistuminen vaatii, että pystyy irrottautumaan senhetkisistä töistään, sillä ohjelma on nimensä veroisesti hyvin intensiivinen, Itkonen huomauttaa.

Onko sitten yleistä, että alanvaihtaja palaakin pikaisen uudella alalla käväisyn jälkeen vanhalle uralleen?
– Se on todella harvinaista, näitä on vuosien varrella tullut minulle vastaan ihan yksittäisiä tapauksia. Alan vaihtaminen vaatii sitoutumista eikä onnistu hetken päähänpistosta, Itkonen toteaa.

IT-alalla tarvitaan ihmisiä monenlaisilla taustoilla

Tiia Kareisto työskentelee suomalaisen IT-konsultointiyrityksen palkkalistoilla Microsoftin Power Platformiin erikoistuneena konsulttina. Tätä edelsi AW Academyn koulutus ja vuoden työskentely samaisessa yrityksessä Academic Workin kautta.

Kareisto vaihtoi IT-alalle myynnin ja markkinoinnin puolelta.
– Myynnin ja markkinoinnin alalla on aina mukana tietty epävarmuus, kun taas digitalisaatio on asia, joka liittyy kaikkeen. Voi olla varma, että IT-alalla riittää töitä. Aiemmissa tehtävissäni olen tehnyt esimiestyötä ja vetänyt suurempia linjoja, mutta olen aina ollut kiinnostunut yksityiskohdista. Olen työskennellyt sekä isoissa että pienissä yrityksissä, ja pienissä monesti sai laittaa kädet saveen vaikkapa verkkokaupan toteuttamisen tekniseen puoleen. Sellaista tehdessäni oivalsin, että oikeastaan se puoli kiinnosti enemmän kuin silloinen päätyö.

Kareisto pohti myös omia kehitysmahdollisuuksia ja tuli tulokseen, että IT-alalla on mahdollisuudet hyvään urakehitykseen, kunhan on valmis tekemään töitä osaamisen hankkimisen ja kehittämisen eteen. Lisäksi itselle luonteenomainen tarkkuus olisi alalla vahvuus.

Tiia Kareisto

Intensiivikoulutukseen monivaiheinen hakuprosessi

Kareisto tiesi Academic Workin yrityksenä, sillä hänen entisiä työkavereitaan oli hakeutunut sinne aikoinaan töihin. Myös somemainonta osui kohdalleen, sillä pohtiessaan, miten IT-alalle voisi päästä, hän törmäsi somessa AW Academyn mainontaan.
– Luin kokemuksia ja uratarinoita, joissa kerrottiin, millaisilla eri taustoilla IT-alalle oli tultu.

Ensiaskel hakuprosessiin oli helppo, sillä kuka tahansa voi tehdä soveltuvuustestin AW Academyn sivuilla. Jos testistä saa tarpeeksi pisteitä, homma etenee haastatteluihin ja jos prosessi edelleen jatkuu, vielä tulevan asiakasyrityksen edustajan haastatteluihin silloin kun kyseessä on suoraan tietylle asiakkaalle rekrytoiva ohjelma.
– Omalla kohdallani mielenkiintoa lisäsi, että jo koulutukseen hakiessani tiesin, mikä yritys olisi tuleva työnantajani, Kareisto sanoo.

Koulutuksessa oppii oppimaan

Opiskelu oli monipuolista ja vaativaa. Kurssi alkoi kuukauden omaopiskelulla, jota seurasi kolme kuukautta täysiä päiviä aiheen parissa.
– Kouluttajat olivat hyviä ja heitä oli useampia. Sitä kautta sai näkökulmaa eri osa-alueisiin ja oppi, että asioita voi tehdä useammalla tavalla.

Myös asiakasyritys, jonne Kareisto oli koulutuksen jälkeen työllistymässä, esitteli eri toimintojaan ja yritystä laajemmin.
– Koulutuksen aikana sai kuvan, millaiseen yritykseen on menossa töihin, millaisia ihmisiä siellä on ja kehen voi olla yhteydessä mistäkin asiasta. Loppuvaiheessa koulutusta tehtiin projekti, jossa yritys oli myös mukana.

Kareiston kymmenen hengen ryhmästä kaikki valmistuivat ja siirtyivät töihin IT-alalle.
– Meidän ryhmässämme moni oli ollut järjestelmien kanssa tekemisissä, mutta opittavan asian määrä oli silti hurja. Koulutuksen aikana suoritettiin Microsoftin sertifikaatti ja tenttejä oli joka viikko. Samalla kuitenkin kävi selväksi, että kaikkea ei tarvitse osata. Koulutuksen jälkeen on valmius työskennellä sekä myös valmiudet etsiä, yhdistää ja soveltaa tietoa ja sitä kautta ratkaista ongelmia.

Aiempi osaaminen hyödynnettävissä

Kareisto komppaa Itkosen näkemystä siinä, että koulutusta vaativalle alalle ei vaihdeta hetken mielijohteesta. AW Academyn monivaiheinen rekrytointiprosessi vahvisti omia pohdintoja siitä, että omalle osaamiselle ja persoonalle olisi uudella alalla käyttöä.
– Haastatteluiden edetessä tuli tunne, että alanvaihto on mahdollista. Jos en olisi päässyt kyseiseen ohjelmaan, olisin hakenut uudestaan seuraavaan.

Alanvaihdossa jo työuraa tehneelle haasteena on hyppääminen kokeneesta ammattilaisesta vasta-alkajan saappaisiin. IT-alalla saa kuitenkin myös aiemman työuran osaamisen hyötykäyttöön.

– Työn aloittaminen jännitti, mutta töissä olen huomannut, että on ihan ok olla epävarma ja ottaa asioista selvää. Täällä ajatellaan, että ala menee koko ajan eteenpäin ja kaikki oppivat jatkuvasti uutta, joten on selvää, ettei kaikkea voi tai tarvitsekaan osata, Kareisto sanoo.

– Omasta taustastani on myös hyötyä asiakkaiden kanssa työskennellessä. IT-alalle tarvitaan porukkaa kaikilta aloilta ja töitä riittää.