Suomi eurooppalaisen vuokratyövertailun kasvumaa

Vuokratyövoiman käyttö on kasvanut 25 % Suomessa verrattuna vuoden takaiseen. Euroopan tasolla ainoastaan Italiassa kasvu on ollut niukasti suurempi.

Tämä sel­vi­ää hen­ki­lös­tö­alan kan­sain­vä­li­sen lii­ke­toi­min­nan or­ga­ni­saa­tion The World Emplo­y­ment Con­fe­de­ra­tion (WEC) te­ke­mäs­tä ra­por­tis­ta, jos­sa on mu­ka­na kym­me­nen Eu­roo­pan maa­ta.

Lue koko ra­port­ti Agency Work Business Indicator: March 2017 (pdf)

The World Employment Confederation (WEC) on henkilöstöpalvelualan maailmanlaajuinen kattojärjestö, jossa on mukana järjestöjä yli 50 eri maasta. HPL on WECin jäsen.