Sodan aiheuttamat ristiriitatilanteet työpaikoilla

Keskustelua Venäjän ja Ukrainan sodasta käydään vilkkaasti myös työpaikoilla. Myös HPL:n jäsenyrityksissä on sekä ukrainalaisia että venäläisiä työntekijöitä ja tämä saattaa aiheuttaa erilaisia ristiriitatilanteita työpaikoilla. Sota ei ole yksittäisten työntekijöiden vika. Työsopimuslaki ja yhdenvertaisuuslaki kieltävät syrjinnän kansalaisuuden tai etnisen alkuperän perusteella.

Julkisuudessa on uutisoitu joistakin ylilyönneistä Venäjän kansalaisia vastaan. Työpaikoilla esimiesten tulee pyrkiä varmistamaan ilmapiiri, jossa kukaan ei koe uhkaa ja kaikkia työntekijöitä kohdellaan asiallisesti.

Monet yritykset ovat lähteneet pois Venäjältä ja irtisanoneet sopimuksia venäläistaustaisten yritysten kanssa. Näillä toimenpiteillä osoitetaan, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ankarasti tuomittava.

HPL ei voi linjata jäsenyritystensä puolesta, jatkavatko he yhteistyötä sellaisten venäläisomisteisten yritysten kanssa, joihin ei kohdistu pakotteita. Jokainen jäsenyritys ratkaisee tämän kysymyksen itse ja alamme yritykset ovat näitä ratkaisuja jo tehneetkin.