Hyvällä ja säännöllisellä yhteydenpidolla on työtapaturmien ehkäisyssä merkittävä rooli

PolarPron Zoran Tomic kehottaa niin työntekijöitä kuin asiakasyritystäkin kertomaan kaikista läheltä piti -vaaratilanteista, jotta työturvallisuutta voi kohentaa ennen kuin tapaturma sattuu.

Vuokratyössä vastuu työturvallisuudesta on jaettu vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen välillä, sillä työ tehdään vuokratyötä käyttävän yrityksen johdon ja valvonnan alaisena tämän toimitiloissa. Henkilöstöpalveluyritys huolehtii vuokraamiensa työntekijöiden ammattitaidon selvittämisestä ja muun muassa työterveyshuollon järjestämisestä. Vuokratyötä käyttävä yritys puolestaan vastaa työn tekemisen edellytyksistä ja työturvallisuudesta työpaikalla.

PolarPron liiketoiminnan kehitysjohtaja Zoran Tomic ei kuitenkaan halua puhua jaetusta vastuusta työturvallisuuden suhteen.
– Kun työntekijä on meidän kirjoissamme, vastuu työntekijästä on meillä siitä huolimatta, että työ tehdään käyttäjäyrityksen tiloissa tai asiakkaan omissa autoissa.

PolarPron liiketoiminnan kehitysjohtaja Zoran Tomic

Hyllyratkaisuja, tukevia kenkiä ja nostokehikkoja

PolarPron suurin toimiala on logistiikka, joka puolestaan jakautuu sisälogistiikkaan kuten varasto- ja terminaalityöhön sekä kuljetukseen.
– Kuljetusalalla tyypillisiä vammoja ovat lastauksen ja purun yhteydessä tapahtuvat liukastumiset ja nilkkojen nyrjähtämiset, sisälogistiikassa vammat tulevat useimmiten nostoista. Ratkaisuna voi olla esimerkiksi tarjota kuljettajille nilkkoja suojelevat tukevat jalkineet tai varastotyöntekijöille selkää tukeva nostokehikko. PolarPron verkkokauppalogistiikkaa tarjoavassa tytäryhtiössä on erityisesti satsattu työturvallisuutta lisääviin työvälineisiin sekä hylly- ja kuljetinratkaisuihin. Sieltä kertynyttä kokemusta jaetaan myös asiakkaille, 25 vuotta logistiikka-alalla työskennellyt Tomic toteaa.

PolarProlla on noin sata yritystä henkilöstövuokraus- tai in house -ulkoistuksen asiakkaina. Tähän joukkoon mahtuu sekä isoja, globaalisti toimivia yrityksiä, joita auditoidaan ja valvotaan tarkasti, sekä pieniä parin auton kuljetusyrityksiä, joissa työturvallisuusasioita ei olla vielä pitkään pohdittu. Varsinkin pienten asiakasyritysten kanssa toimittaessa korostuu PolarPron valvontavastuu, näkee Tomic.
– Työturvallisuusasiat ovat asiakkaiden kanssa säännöllisesti agendalla. Kaikki läheltä piti -tilanteet käydään huolella läpi, sekä tietenkin myös sattuneet tapaturmat – miten ja miksi onnettomuus sattui tai meinasi sattua ja mitä voidaan tehdä vastaavien tilanteiden estämiseksi, Tomic kuvailee.

Vastuiden tulee selvästi käydä ilmi sopimuksista, jotta asiakas tietää ja tunnistaa oman vastuunsa ja velvoitteensa kertoa tilanteista henkilöstöpalveluyritykselle.
– Korostamme niin työntekijöille, että heidän pitää kertoa esimiehilleen myös sattuneista läheltä piti -tilanteista, kuin asiakkaille, että he ovat velvollisia saattamaan kaikki tapahtumat tietoomme, sillä vastuu on meillä. Työntekijä voi kertoa ongelmista myös suoraan meille, jolloin voimme olla yhteydessä asiakkaaseen ja auttaa korjaamaan puutteet.
– Oma työterveyshuoltomme tekee työpaikkakäyntejä isompiin kohteisiin. Kun näissä yrityksessä käydään työvaiheet ja mahdolliset vaaratilanteet läpi, viemme viestin myös pieniin yrityksiin, joissa on samat työvaiheet ja siten samat riskit. Sellaista asiakasta meillä ei ole, joka ei halua käyttää hetkeä työturvallisuuden kehittämiseen. Tapahtuneen työtapaturman hintalappu on valtava, joten ennakointiin kannattaa satsata.

Työtapaturmista aloittain saa kattavaa tilastotietoa Tapaturmavakuutuskeskuksen sivuilta>>

 

Teksti Leena Vänni