HoReCaan tarvitaan työntekijöitä, vuokratyön etuna laajat työmahdollisuudet

Henkilöstöpalveluyritykset houkuttelevat ravintolatyöntekijöitä esimerkiksi mahdollisuudella yhdistellä työtä eri toimipaikoissa.

Ravintola-alalta poistui pandemian seurauksena paljon osaajia ja työntekijöistä on nyt pula.

Vuokratyö mahdollistaa täydet tunnit

Henkilöstöpalveluala toimialana perustuu siihen, että alan yritykset löytävät ja kouluttavat osaavaa työvoimaa henkilöstöä tarvitseviin asiakasyrityksiin. Henkilöstöalan yrityksen kautta työskentelevän työsuhde ei riipu vain yhden ravintolan tarpeesta ja menestyksestä, vaan työmahdollisuuksia on tätä laajemmin.
– Ravintola-ala muuttui koronan mukanaan tuoman hybridityön seurauksena, StaffPointin HoReCan toimialajohtaja Markko Saukkonen toteaa.
– Nykyään juuri millään ravintolalla ei ole tarjota kokoaikaisia työsuhteita, mutta henkilöstöpalveluyrityksen kautta työntekijät voivat halutessaan tehdä töitä useassa paikassa, jolloin saa täyden työajan. Esimerkiksi lounasravintoloissa maanantai ja perjantai ovat nykyään hiljaisia, mutta jos tekee lounasravintolassa tiistain, keskiviikon ja torstain sekä á la cartea perjantain ja lauantain, saa näin yhdisteltyä kokoaikaisen työn.

Arkipuheessa käytetään keikkatyötä ja vuokratyötä usein synonyymeina. Nämä eivät ole sama asia. Vuokratyöstä jatkuvasti yhä suurempi osa on vakituista työtä.
– Ravintola-alalta poistui osaajia koronan aikana. Jos haluaa saada osaavia työntekijöitä, pitää taata työtunnit. StaffPointin tarjoamasta ravintola-alan työstä 85 prosenttia tehdään suoraan ravintoloiden omille työvuorolistoille ja vain 15 prosenttia on satunnaista keikkatyötä. Nämä keikkatyövuorot tulevat tarjolle MyStaff-toiminnanohjausjärjestelmäämme, josta pystyy oman tilanteen mukaan ottamaan sellaisia vuoroja, joihin on pätevä, Saukkonen kertoo.

 

Perehdytys on tärkeää työturvallisuuden kannalta

Keikkakokki Ammattilaiset on kokeneen työvoiman toimittamiseen ravintoloihin erikoistunut henkilöstöpalveluyritys. Työntekijöistä yhdeksällä kymmenestä on yli kymmenen vuoden työkokemus, mutta alan aloittelijoitakin yrityksessä kyllä koulutetaan. Yrityksen omistajat ja koko johtoryhmä työskentelee myös suorittavissa töissä yhdessä työntekijöiden kanssa.

Yksi sitkeä vuokratyön myytti on, että vuokratyöntekijä ei saisi kunnollista perehdytystä. Perehdytyksen tärkeys työturvallisuuden kannalta tunnistetaan alan yrityksissä.

– Kun meille tulee uusi asiakasyritys, yrityksemme omistajat käyvät ensin itse tekemässä siellä vuoroja, jonka jälkeen osataan perehdyttää työntekijä. Kokeneiden ammattilaisten on helppo mennä mihin tahansa ravintolaan töihin, aloittelijat laitetaan sellaisiin vuoroihin, joissa kokeneemmat tekijät pystyvät samalla ohjaamaan, kertoo Keikkakokki Ammattilaisten toimitusjohtaja Nina Taipale.

StaffPointilla perehdytysmateriaalit on tehty asiakaskohtaisesti verkkomateriaaleiksi, jossa käydään läpi asiakkaan käytännöt. Asiakkaan tiloissa perehdytyksen tekee asiakas ja esihenkilöillä on käytössä StaffPointin kanssa tehty perehdytysmateriaali.

Satunnaisen keikkatyön määrä on StaffPointissa suhteessa kokonaisuuteen vähäistä. Toki tarjolle tulee myös äkillisiä työvuoroja uuteen paikkaan, kun joku sairastuu. Näissä tilanteissa perehdytyksen laatu vaihtelee.
– Tällaisiin ad hoc -vuoroihin ei tietenkään laiteta ketään aloittelijaa, vaan työntekijöitä, jotka osaavat käyttää tarvittavia koneita turvallisesti, Saukkonen huomauttaa.

Ravintola-alalla työyhteisöön kuuluminen on erittäin tärkeää

Ravintolatyössä työyhteisöön kuuluminen koetaan erittäin tärkeäksi, sillä ravintolatyö koetaan monesti elämäntavaksi eikä pelkästään työksi. Keikkakokilla työntekijät kuuluvat ensisijaisesti nimenomaan Keikkakokin työyhteisöön, eivätkä yksittäisen ravintolan.
– Konkarit pääsevät helposti työyhteisöihin sisälle, toki nuoremmat ovat arempia. Meiltä menee yleensä aina useampi tekijä paikalle samaan aikaan, jolloin pääsee työskentelemään omassa, tutussa porukassa, Taipale kertoo.

Taipale toteaa työvoimapulan huonontavan esihenkilötyötä, sillä kun työntekijöitä ei saada, myös ravintoloiden esihenkilöiden on pakko olla aiempaa enemmän suorittavissa töissä ja tämän seurauksena johtaminen kärsii. Vaikka henkilöstöalan mahdollisuudet vaikuttaa johtamiseen työpaikalla ovat rajalliset, työvoimapulan ratkaiseminen auttaa myös johtamiseen.

Vuokratyö tuo mahdollisuuksia myös urakehitykseen

Työntekijöiden tyytyväisyydestä on pidettävä huolta. StaffPointilla työntekijät voivat antaa palautetta mentorisoittojen yhteydessä tai milloin tahansa palvelukeskukseen. Asiakkuuspäälliköt käyvät ravintoloissa tapaamassa ravintolapäälliköitä tai muita vastuuhenkilöitä säännöllisesti. Näissä tapaamisissa käydään läpi työntekijöiltä saatu palaute ja varmistetaan, että kaikki on kunnossa.

– Teemme vuosittain kuusituhatta mentorisoittoa työntekijöille. Puheluissa kysytään tyytyväisyyttä nykyiseen työhön ja missä asioissa haluaa kehittyä. Kouluttautuminen uusiin tehtäviin on mahdollista omassa StaffAcademyssamme, Saukkonen kertoo.
– Viimeisimmän työntekijöille tehdyn tyytyväisyyskyselyn mukaan yhdeksän kymmenestä vastaajasta suosittelisi StaffPointissa työskentelyä ystävälleen. Vastaajia oli ravintola-alalta 850.

Keikkakokin työntekijät puolestaan ilmoittivat yrityksen joulukuussa ehdolle Vaasan Vuoden Työnantaja- kilpailuun, jossa Keikkakokki sijoittui kolmanneksi.

Henkilöstöpalveluyrityksille vastuullisuus on elinehto.
–Jos kohtelisimme työntekijöitämme huonosti, he eivät suositteli meitä työnantajana ja vaihtuvuus kasvaisi, Saukkonen toteaa.
– Hotelli- ja ravintolatyöntekijöiden arvostuksen pitää olla kohdallaan, tai muuten alalta lähtevät loputkin tekijät, Taipale huomauttaa.

 

Teksti Leena Vänni Kuva Mostphotos